Our projects

Opbevaring af Dokumenter i Tyskland

Pligt til at opbevare dokumenter

Opbevaring af dokumentation
Erhvervsdrivende, som i henhold til gældende skattelovgivning og handelsret er forpligtede til at føre regnskab og opbevare dokumenter, skal opbevare deres forretningspapirer. Det samme gælder for alle erhvervsdrivende, som overskrider bestemte omsætnings- eller overskudsgrænser. Omsætningsgrænsen er for tiden 600.000 EUR, overskudsgrænsen er 60.000 EUR.

​Hvad skal opbevares?
Samtlige regnskaber og registreringer, som har en betydning for beskatningen, skal opbevares:

 • Regnskaber (handelsbøger ifbm. handlende) og registreringer
 • Fortegnelse over aktiver
 • Årsregnskaber bestående af balance og resultatopgørelse
 • Situationsrapporter
 • Åbningsbalance
 • Arbejdsinstruktionerne og øvrige organisationsbilag, som er nødvendige for at forstå dokumenterne
 • Modtagede handels- og forretningsbreve
 • Kopier af afsendte handels- og forretningsbreve
 • Regnskabsdokumenter
 • Bilag, som skal vedlægges en toldanmeldelse afgivet via databehandling iht. art. 77, stk. 1 sammenholdt med art. 62, stk. 2 i toldkodeks
 • Øvrige dokumenter, såfremt de er relevante for beskatningen.

​Hvor længe skal dokumenterne opbevares?

​10 år:
Regnskaber og registreringer, årsregnskaber, fortegnelser over aktiver, situationsrapporter, åbningsbalancer, regnskabsdokumenter, bilag, som skal vedlægges en toldanmeldelse afgivet via databehandling (ATLAS) og fakturaer

6 år:
Alle andre forretningspapirer, som skal opbevares.
Opbevaringsfristen begynder altid med udgangen af det kalenderår, hvori den sidste registrering er ført ind i bogen, hvori aktiverne, åbningsbalancen, årsregnskabet eller situationsrapporten er blevet udarbejdet, handels- eller forretningsbrevet er modtaget eller afsendt, eller regnskabsdokumentet er opstået, samt registreringen er foretaget eller de øvrige dokumenter er opstået.
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies