Our projects

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland
Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område, både naturlige og juridiske personer, er registreret. Handelsregistre føres hos Amtsretten (registerretten) i det respektive distrikt. Dette er udelukkende elektronisk og har været det siden 2007.

For mere retssikkerhed i samhandelen
Ved registrering af alle for erhvervs- og forretningsvæsentlige oplysninger om købmænd og virksomheder opfylder Handelsregistret vigtige funktioner mht. offentliggørelse, bevisoptagelse, kontrolvaretagelse og beskyttelse. I og med at de registrerede oplysninger er forpligtende, yder handelsregistret et vigtigt bidrag til retssikkerheden i samhandelen. Registreringer hos Handelsregisteret kan for eksempel være en hjælpsomme til at sammenligne og dokumentere kontraktoplysninger. I den forbindelse skelner man mellem positiv og negativ offentliggørelse. Positiv offentliggørelse betyder, at brugeren kan henvise til registreringens rigtighed. Negativ offentliggørelse betyder, at man kan stole på, at oplysninger der ikke er registreret, faktisk ikke eksisterer. Handelsregisteret og dets registreringer er tilgængeligt for enhver. Offentliggørelser sker imidlertid kun på internettet, de tidligere trykte medier er ikke blevet lavet siden 2009.

​Tilmeldingspligt for købmænd og handelsselskaber
Man kan læse om Handelsregisterets retsprincipper i Handelsgesetzbuch (§§ 8 - 12 HGB) og supplerende oplysninger findes i Handelsregisterforordningen. Registreringer om stiftelser, ændringer eller udslettelser skal verificeres offentligt. Normalt skal man ansøge om registrering. Hvis man undlader at lade sig registrere - selvom dette er påkrævet - kan man regne med en tvangsbod på op til 5.000 euro.

​Købmandsvirksomheder og personselskaber skal anmeldes til Handelsregisteret, hvis deres deres virksomhed er af handelsmæssig karakter. For småhandlende er der generelt ikke anmeldelsespligt. Kapitalselskaber (aktieselskaber, anpartselskaber) er af princip forpligtede til at anmeldes Handelsregisteret.

To afdelinger: HRA og HRB
Handelsregisteret er delt op i to afdelinger:

  • I afdeling A (forkortet: HRA) registreres enkeltmandsvirksomheder og købmænd, personselskaber (interessentskab, kommanditselskaber) og erhvervsforeninger med retsevne;
  • I afdeling B (forkortet: HRB) registreres kapitalselskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber).

​Hvilke oplysninger er tilgængelige?
Handelsregisteret oplyser om købmænds og virksomheders retsligt relevante forhold og disse oplysninger er så tilgængelige for andre virksomheder. Det gør samhandel transparent og virksomhederne har således den størst mulige sikkerhed.
I Handelsregisteret står der bl.a. oplysninger om:

​· Virksomhedens firmaer/navne
· Selskabsdeltagernes navne og/eller hvem der er personligt hæftende
· Selskabsdeltagere i et personselskab
· Direktør hhv. bestyrelse i kapitalselskaber
· Ansvarsbegrænsning for kommanditister
· Indskudskapital i Aps, aktiekapital i A/S
· Tildeling og annulering af prokura
· Indledning af konkursbegæring
· Ophævelse og afslutning af et selskabs likvidation.

Hvem skal anmeldes til Handelsregisteret?
Alle virksomheder af handelsmæssig karakter er forpligtet til anmeldelse. Om dette er tilfældet, vurderes efter bestemte kriterier, som benyttelsen af merkantil bogføring, årsomsætning, kapital og antal ansatte. Principielt skal alle et selskabs statusrelevante handlinger anmeldes til registrering i Handelsregisteret.*
*Småhandlende, interessentskaber, freelancere og uselvstændige filialkontorer er undtaget.

​Hvem foretager registreringen?
Anmeldelsen til registrering i Handelsregisteret foretages i offentligt bekræftet form af en notar, der sender anmeldelsen elektronisk.
Det tyske Bundesnotarkammer tilbyder en online-fortegnelse over alle tyske notarer samt oplysninger om notaromkostninger.

· Deutsche Notarauskunft der Bundesnotarkammer

Det gælder principielt, at ved selskabsformer hvor registreringen i Handelsregisteret er en del af stiftelsesprocessen, er selskabsdeltagernes evt. ansvarsfraskrivelse først gyldig fra det tidspunkt registreringen er sket. Hvis selskabet foretager handler inden dette tidspunkt, kan selskabsdeltagerne gøres personligt ansvarlige og hæfter således med derer private formue for de gældsforpligtelser der er opstået derved.

​Hvilke omkostninger opstår der?
Omkostningerne for registrering i Handelsregisteret varierer alt efter hvilken selskabsform der er tale om. Det drejer sig derved om omkostninger der opstår for den notarielle bekræftelse samt de gebyrer der opstår hos amtsretten for registreringen, samt for offentliggørelsen i det elektroniske forbundstidende (Bundesanzeiger). Omkostninger og gebyrer er ikke vilkårlige, men er fastsat i loven. Deres størrelsesorden kommer afgørende an på antallet af selskabsdeltagere og selskabskapitalen. Omkostningerne for offentliggørelse i forbundstidende koster hhv. 1 euro (elektronisk) og op til 250 euro for at komme med som annonce i selve tidende. De gebyrer der opstår hos amtsretten, er opført i tabelform som bilag til loven om omkostninger i sager med frivillig jurisdiktion.

​Hvor kan man læse i Handelsregisteret?
Handelsregisteret føres hos amtsretterne og udstilles også der – enhver kan få lov at læse i det, og det koster intet. Handelsregisteret har været elektronisk siden 2007.

· Online Handelsregister

Derudover kan man modtage virksomhedsoplysninger online på det såkaldte virksomhesregister.

· Online Unternehmensregister
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies