Our projects

Tysk Selskabsformer

Selskaber

Valg af retlig form
Handels- og selskabsretten foreskriver ved lov, hvilke selskabsformer (retlige former) der står til rådighed for erhvervsdrivende. Det er ikke muligt at opfinde en ny retlig form og introducere denne på markedet. De ved lov foreskrevne grundstrukturer kan dog delvis ændres og derved tilpasses til de individuelle behov.

Person- og kapitalselskaber
Helt generelt kan forskellen mellem person- og kapitalselskaber sammenfattes som følger:
Ved personselskaberne slutter mindst 2 personer (eller flere) sig sammen at forfølge et givet formål i fællesskab. Personsammenslutningen og forfølgningen af et mål står altid i forgrunden ved personselskaberne – det betyder:
Selskabsdeltagerne hæfter principielt personligt og ubegrænset, altså også med den private formue og ikke kun med selskabets formue. Også beskatningen sker tilsvarende ikke på selskabsplan, men tager udgangspunkt hos selskabsdeltagerne. Personselskaberne ledes ved selvorganisering, idet selskabsdeltagerne principielt skal engagere sig personligt og give deres besyv med - og ikke „blot“ bidrage med kapital.

Personselskaber

​Enkeltmandsvirksomhed
De etablerer Deres erhvervsvirksomhed alene. De er Deres egen boss. Det vil også sige, at De hæfter med hele Deres private formue.

​Liberalt erhverv
De finder Deres profession katalogiseret under § 18 i tysk lov om indkomstskat. De er altså eksempelvis journalist, kunstner, forfatter, lærer, advokat, ingeniør, datalog, læge, naturlæge eller fysioterapeut. Således anerkendes De under bestemte forudsætninger skatteretligt som udøver af et liberalt erhverv. Det giver besparelser, når det gælder erhvervsskat og administrationsudgifter.

​Kompagniskab (Gesellschaft bürgerlichen Rechts / GbR)
De etablerer virksomheden sammen med en eller yderligere partnere og optræder i fællesskab under et GbR-navn, idet alle selskabsdeltagere skal figurere med for- og efternavn. Alle selskabsdeltagerne hæfter med hele deres private formue for al selskabets gæld. OBS – husk lige: Hver enkelt selskabsdeltager er underlagt hæftelse for selskabet i fuldt omfang, ikke kun eksempelvis med sin egen andel af selskabet (det vil sige, at der gælder solidarisk ansvar).

​Interessentskab (Offene Handelsgesellschaft / OHG)
​​Hvis De til Deres virksomhed vælger at bruge OHG-formen, stifter De virksomheden sammen med en eller flere partnere og får det tilført handelsregistret. Navnene på selskabsdeltagerne behøver ikke at fremgå af forretningspapirerne. Alle selskabsdeltagerne hæfter med hele deres private formue for al selskabets gæld.

​Kommanditselskab (Kommanditgesellschaft / KG)
​Hvis De vælger at bruge et kommanditselskab til Deres virksomhed, etablerer De virksomheden sammen med en eller flere partnere og får det tilført handelsregistret. Navnene på selskabsdeltagerne behøver ikke at fremgå af forretningspapirerne. Kun en af selskabsdeltagerne hæfter med hele sin private formue (komplementar), mens den eller de andre betaler et indskud, idet de derudover ikke hæfter for KG-selskabets gæld.

​GmbH & Co. KG
Ved denne blandform er komplementaren med fuldt gældsansvar et selskab med begrænset ansvar (Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH). Dette hæfter ganske vist med hele sin formue, men ved denne selskabsform er der ikke nogen fysisk selskabsdeltager, der hæfter med sin formue.

​​​​
Kapitalselskaberne

er i modsætning hertil lagt an på kapitalindskud fra selskabsdeltagerne og ikke på disses personlige medvirken. Der etableres en juridisk person, der principielt eksisterer uafhængigt af den foreliggende medlemskreds, har retsevne (kan altså både anlægge sag og blive sagsøgt), udstyres med kapital og ledes via eksterne organer. Selskabsdeltagerne i kapitalselskabet hæfter ikke personligt, men med selskabets formue. Beskatningen tager på tilsvarende vis udgangspunkt direkte hos selskabet.
Der findes følgende (tyske) kapitalselskaber:

Aktieselskab (Aktiengesellschaft /AG)
For erhvervsdrivende bliver aktieselskabet frem for alt interessant i tilfælde, hvor der skal tilvejebringes store kapitalsummer. Aktiekapitalen i AG er opdelt i aktier. Der skelnes mellem børsnoterede og ikke-børsnoterede aktieselskaber.
​​
Selskab med begrænset ansvar (Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH)
Et GmbH er en juridisk person. De og/eller Deres partnere er selskabsdeltagere. Selskabet med begrænset ansvar hæfter med sin indskudskapital, der skal udgøre mindst 25.000 euro. Selskabsdeltagerne hæfter i reglen ikke (der findes dog undtagelser).​

Selskabsform Unternehmergesellschaft, ansvarsbegrænset (UG)
Et Unternehmergesellschaft er et forstadie til selskabet med begrænset ansvar. Ved dette selskab skal der kun indbetales 1 euro i ansvarlig kapital. Vær dog opmærksom på, at der imidlertid er begrænset adgang til udtræk af overskud, så længe der ikke er blevet akkumuleret en indskudskapital på 25.000 euro.
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies