Nedlukning

Opløsning, likvidation og slettelse
af tysk GmbH eller
UG (haftungsbeschränkt)

Generelle informationer
Nedlukningsproceduren af et tysk GmbH eller et UG (haftungsbeschränkt) er ens på alle led og kan opdeles i tre hovedfaser: opløsning, likvidation og slettelse.
Man bør være opmærksom på, at opløsningen skal offentliggøres i det lovlige bekendtgørelsesblad ”elektronischer Bundesanzeiger”. Er dette gjort, starter en 1-årsfrist, som vi kalder ”Sperrjahr”. Den virkelige likvidation begynder nu, selskabsformuen bliver opgjort i penge og potentielle fordringshavere får mulighed for at anmelde deres krav til likvidator indenfor dette tidsrum.

Opløsningsforløb, trin 1

  • Generalforsamlingen beslutter skriftligt, at selskabet skal lukkes, direktøren skal afskediges og en eller flere likvidator(er) skal udpeges. Ofte vil det være den hidtidige direktør, som påtager sig denne opgave.
  • Beslutningen skal anmeldes til handelsregisteret. Hertil skal likvidator skrive under på en handelsregisteranmeldelse, der som regel forberedes af tysk notar (hvis ønsket af klienten). Dokumentet skal derefter underskrives for notar. Det kan enten være en tysk notar eller en notarius publicus ved byretten i Danmark.
  • En tysk notar indsender generalforsamlingsbeslutningen samt handelsregisteranmeldelsen elektronisk til det pågældende handelsregisterkontor.

Likvidationsforløb, trin 2

  • Selskabets opløsning skal offentliggøres i henhold til § 65 II GmbHG i ”elektronischer Bundesanzeiger”. ”Sperrjahr” begynder.

Slettelsesforløb, trin 3
Er likvidationen afsluttet og 1-årsfristen udløbet, er vi kommet til sidste fase i nedlukningsprocessen: selskabets slettelse

  • Selskabets slettelse skal anmeldes til handelsregisteret af likvidator/-er.
  • Dokumentet vedrørende slettelse skal af likvidator/-er skrives under for enten tysk notar eller notarius publicus i Danmark. Udkastet forberedes som regel af den tyske notar, som (elektronisk) indsender anmeldelsen til handelsregisterkontoret.
  • Derefter bliver selskabet slettet i handelsregisteret.

rådgivning om nedlukning

blive klogere
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies