Løn og medarbejder i Tyskland

Hvad skal der tages hensyn til, når der skal bogføres overarbejde eller rejseudgifter? Hvad skal der tages hensyn til ved registrering af medarbejdere? Inden for rammerne af et korrekt lønregnskab skal der tages hensyn til mange regler. Vi stiller gerne vores omfattende knowhow til rådighed for dig.
Aftale et onlinemøde ( Lønrådgivning )

Vores ydelser

Afregning til tiden
Sikkerhed for hensyntagen til ændringer af socialforsikrings- og skattemæssige regler
Efter Deres ønske sammenstilling af indbetalingskuponer
Udfyldelse af spørgeskemaer fra arbejdsformidlingen og sygekasserne
Melding til den lovpligtige ulykkesforsikring
Opgivelse af indbetalinger
Netto/brutto-beregning
Beregning af overenskomstløn
Omkostningsfordeling iht. budgetplan
Fremstilling af lysningssedler til BfA
Nyansættelse/opsigelser: Dokumentation til tysk pensionsforsikring
Til- og afmeldinger ved socialforsikrings-organisationer til bygeindustri
Beregning af vederlag til pensionsindbetalingsperioder
Melding af betaling til handicapafgiften, feriepenge, tantiemer
Ansøgning om løntilskud
Ansøgning om erstatning af lønudbetaling U1/U2
Fremstilling af fortegnelser over lønart, omkostningssted, omkostningsbærere
Melding til erhvervsforbund
Efteropkrævning af A-skat for allerede udløbne regnskabsår
Udstedelse af oplysningssedler og timesedler
Skøn af den forløbige bidragsgæld/fremskrivning af bidrag til socialforsikringen
Omkostninger til beregningen af bruttolønnen på basis af timesedler
Kontroller fra socialforsikringen/lønskat afregning efter medgået tid (månedligt)
Medvirken ved afgørelsen selvstændig erhvervsdrivende /lønmodtager

Typiske faldgruber

Firmabilregler ( betyder momsregistrering i Tyskland )

Håndværker sygforsikring ( Soka Bau )

Ansættelsekontrakt ( jeg kan anbefale gode advokater det tale dansk i Tyskland det hjælper med kontrakten )

Tysk mindstløn

Indregistrering socialsikring

Opsigelseret

Udlejning af medarbejder ( til dansk selskab / extra tilladse )

Deres fordele

Garanti for overholdelse af alle lovbestemmelser

Upåklagelig kvalitet af Deres lønafregning (særlig omsorgsfuldhed)
Ingen omkostninger til lønbogholderi-kurser og pleje af software
Uafhængighed af ferie og sygdom for Deres medarbejdere
Ingen udgifter til efteruddannelse
Medarbejdertilfredshed (lønnen kører bare)
Aflastning af virksomheden
Undgå unødvendige ekstra omkostninger
Anbefalinger til skatteoptimering af lønnen

Anden interessant viden om løn / medarbejder og portaler

Anden interessant viden om løn / medarbejder og portaler:

​Tysk Jobportaler
www.stepstone.de
www.monster.de
www.careerbuilder.de
www.jobscout24.de
www.jobs.de

Lønberegning online ( simpelt ) her...
Lønberegning online ( mere detailer ) her...
Lønniveu i forskelige brancher findest her...
Oversigt omkostninger socialsikring her...
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies