Our projects

Kontrakter i Tyskland

Udformning af kontrakter
​Alle erhvervsdrivende og entreprenører tegner kontrakter: lejeaftaler, købekontrakter, osv. Dermed er de (med)ansvarlige for aftalernes indhold og ikke længere som forbruger i tvivlstilfælde beskyttet af forbrugerbeskyttelsesloven. Følgende informationer (udvalg) erstatter hverken en nøjagtig revision af individuelle sager eller en juristisk rådgivning.

Forpligtelse
Indgåede kontrakter skal overholdes. Hver kontraktpart er ansvarlig for at kunne opfylde de i kontrakten nævnte forpligtelser.

​Form og gyldighed
En kontrakt bør indholde:

 • Kontraktparter
 • Kontraktgenstand
 • Kontraktens løbetid
 • Opsigelsesfrister
 • Betalings- og leveringsbetingelser

Bod ved kontraktbrud
Kontrakter kan også indgås mundtligt. Det gælder f.eks. for køb af dagligvarer, som kontormaterialer. Andre kontrakter skal være skriftligt affattet, eksempeltvis afbetalingshandler eller forbrugslåneaftaler mellem virksomheder og forbrugere.

Ejendomsoverdragelser og behæftelser på grunde skal desuden ske ved skødning hos en notar. Det gælder også for selskabsretlige kontrakter (f.eks. etablering af et anpartselskab (GmbH)). Hvilken form en kontrakt skal have for at være gyldig, er fastsat i loven. Advokater kan oplyse yderligere herom.

​​Mit tip:
kontrakter bør altid indgås skriftligt, også i de tilfælde hvor loven ikke påtvinger skriftform. Kontrakter der ikke kræver form kan (så længe intet andet er aftalt) også indgås via telefax; det anbefales ydermere at kontrakter kun indgås pr. email, hvis det er med rigtig, elektronisk underskrift, da de ellers ikke anses for gyldige som bevis i en retssag. Hvis det altså sker, at kontraktparten nægter at have sendt modparten en email, kan det ikke bevises, at emailen virkelig blev afsendt.


Almindelige forretningsbetingelser (AGB)
Almindelige forretningsbetingelser (AGB) er forud formulerede kontraktbetingelser, som man dikterer sine kontraktpartnere. Således behøver man ikke forhandle kontraktbetingelser individuelt hver gang. De almindelige forretningsbetingelser kan tilpasses udstederens behov inden for lovmæssige rammer og kan således benyttes ved gentagne kontraktindgåelser (f.eks. detailhandel). De gør således brugerens forretninger meget nemmere at håndtere.

Arbejdsret
Den der som virksomhedsindehaver beskæftiger medarbejdere, skal tage hensyn til en lang række lovbestemmelser: alt fra formuleringen af arbejdskontrakter og overenskomstmæssige bestemmelser til arbejdsbeskyttelse eller ferie, eller de eksisterende opsigelsesfrister ved en eventuel opsigelse.

​Arbejdsaftale
Principielt er en arbejdsaftales form ikke påkrævet. En mundtlig eller stiltiende aftale gælder også, såfremt der ikke står i den gyldige overenskomst, at skriftform udtrykkeligt er påkrævet.

​​​Ordrebekræftelse
Hvis en kontraktpartner efter forudgående forhandlinger sender en bekræftelse, hvori forhandlingernes indhold og kontraktens eller den formentlige kontrakts indhold bliver sammenfattet, så gælder indholdet i dette brev som bekræftelse. Bortset fra, hvis modtageren hurtigst muligt fremsætter indsigelse mod skrivelsens indhold. Med tavshed signalerer vedkommende at være indforstået med de forudgående kontraktforhandlinger og accepterer.

​Erhvervslejekontrakt
Med det eget kontor eller værksted, tager drømmen om selvstændighed for entreprenøren langsom form. Et kontor eller et værksted skal man som regel leje. Der er et par emner der er anderledes end ved bolig-lejeaftaler:

 • ​Lejeaftalens varighed
 • Benyttelse
 • Tilladelse
 • Konkurrence
 • Lejebeløb
 • Omsætningsafgift

​Købekontrakt
Købekontrakter er dobbelt vigtige for virksomheder: som køber og som sælger. Teoretisk drejer køberetten sig om alt muligt: nye og brugte genstande eller arbejdsstykker, varer, sager der stadig skal fremstilles, derudover grunde og bygninger, men også om rettigheder som f.eks. varemærker eller licenser. Desuden vedrører det immaterielle goder som f.eks. en reklameidé, en domain-adresse eller software, eller endda hele virksomheder. Det er især vigtigt at finde oplysninger om hvad man gør, i tilfælde af at noget med en købt eller solgt genstand ikke er i orden.

 • ​ReklamationOmbytning eller bortskaffelse af manglen: opfyldelse
 • Tilbagebetaling af købsprisen mod tilbagelevering af det købte: tilbagetræden
 • Reducering af købsprisen: afslag
 • Skadeserstatning eller erstatning af afholdte omkostninger
 • Udlevering af den mangelfulde vare: værdierstatning
 • Mangelansvar
 • Garanti
 • Tilbagelevering
 • Ombytning

​Kontrakt der binder den ene part uforholdsmæssigt
Under en kontrakt, der binder den ene part uforholdsmæssigt forstår man kontrakter, der indskrænker den ene af kontraktparterne helt eller delvist i deres handledygtighed, så væsentlig at denne mister sind frie selvbestemmelse.

​Prokura/fuldmagt
Principielt er kun virksomhedsindehaver eller lovlige stedfortræder berettiget til at tegne gyldige kontrakter for sin virksomhed. Det er dog ofte ikke længere muligt eller praktisk nu om dage, idet erhvervsverdenens kompleksitet nærmest gør det umuligt for indehaveren at træffe alle beslutninger personligt. Derfor er det nødvendigt at delegere opgaver og ansvar til medarbejderne.

Et prokura er den omfangrigeste fuldmagt. En prokurist må (næsten) foretage alle retshandler for virksomheden. Udad til håndterer og leder prokuristen virkomheden næsten egenmægtig.

Værkslejekontrakt
Ved indgåelse af en værkslejekontrakt forpligter virksomhedsindehaveren sig til at modtage en ydelse mod betaling af et fast beløb. Dette er f.eks. tilfældet, når en byggevirksomhed bygger et hus, en snedker bygger et skab eller et softwarefirma udvikler og producerer et bestemt software for en virksomhed.
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies