Our projects

Skattefrister i Tyskland

Frister for forudbetaling af skat og selvangivelser

Indkomstskat, kirkeskat ( Einkommensteuer / Kirchensteuer )
Forudbetalinger af årets skat i forbindelse med indkomst- og kirkeskat skal betales kvartalsvist den 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december.

​Erhvervsskat ( Körperschaftsteuer )
Forudbetalinger (f.eks. fra et GmbH) af erhvervsskatten skal betales kvartalsvist
den 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december.

Komuneskat ( Gewerbesteuer )
Forudbetalinger af virksomhedsskatten skal ligeledes betales kvartalsvist, nemlig den 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Momsindberetning
I din momsindberetning angiver du både den omsætningsafgift, som du har omsat (udgående moms), og den omsætningsafgift (indgående moms), som du har betalt ved dine indkøb. Herefter indbetales kun differencen af den udgående og den indgående moms til skattevæsenet.

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. ( Fra årsomsætning af 7.500 EUR )
Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni.
Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet inden den 10. , vigtig er også at skattevæsenet modtage pengen inden den 10.
Så hvis momsen blive indberettet den 10. og betaling gå ud fra konto den 10. men skattevæsenet modtage den 2 dage senere betyder det, at momsen blev betalt for sent !
Fristen for momsindberetning er den 10. hver kvartal. ( under årsomsætning af 7.500 EUR )
Det betyder
1. kvartal har fristen den 10. april
2. kvartal har fristen den 10. juli
3. kvartal har fristen den 10. oktober
3. kvartal har fristen den 10. januar

​​
​A-skat
Hvis den erhvervsdrivende har ansatte, skal der desuden indgives en registrering af A-skatten hos skattevæsenet. Heri angiver arbejdsgiveren senest den 10. dag efter udløbet af den pågældende registreringsperiode for A-skatten (månedligt, kvartalsvist, årligt) summen af A-skatten. Desuden indbetaler arbejdsgiveren den indeholdte og/eller aconto opkrævede A-skat til det skattekontor, som er ansvarligt for den erhvervsdrivendes virksomhed.

Selvangivelser
Den erhvervsdrivende skal senest d. 31. Juli det efterfølgende år angive indkomstskat, omsætningsafgift og erhvervsskat (for erhvervsdrivende, ikke for selvstændige) for det forløbne år hos skattevæsenet. Skattevæsenet kan undtagelsesvist forlænge fristen. Også selvangivelserne for året kan indgives elektronisk med gratis-programmet ELSTER: www.elster.de
​​
Fristforlængelse for selvangivelser
I enkelte tilfælde er en forlængelse af afleveringsfristen mulig med en tilsvarende begrundelse (for eksempel: der mangler bilag, længerevarende sygdom). Det anbefales at sende en skriftlig anmodning om fristforlængelse til skattevæsenet i god tid.
Hvis selvangivelsen udarbejdes af en skatterådgiver ( Steuerberater ), forlænges indsendelsesfristen generelt indtil den 28/02 ( 14 måneder )


Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies