Skuffeselskab
Et tysk UG / GmbH – nemt, ubureaukratisk og startklar med det samme!

- Færdigregistreret tysk selskab -

UG eller GmbH straks tilgængelig som akkvisitionsselskab

Handlekraftig med det samme

Allerede registreret i handelsregisteret

Ingen tidsintensiv etableringsfase (normalt op til 2 måneder)

Tysk bankkonto & SE-nummer foreligger (med grænsekonto-option)

Selskab uden erhvervsaktivitet

Overførsel af et ”Færdigregistreret-UG” inden for 2-3 dage.

Forretningsadresse og virksomhedsnavn kan vælges frit

Selskabsoverførsel hos en notar, som taler dansk

Professionel hjælp

Fremgangsmåde

1. Sende ansøgning
Reservér et UG/GmbH, for at vi kan sende dig spørgeskemaet til erhvervelse af et færdigregistreret selskab. I den forbindelse bedes du have informationerne om de fremtidige selskabsdeltagere samt den nye direktør klar. Udfyld formularen.
2. Reservation
Du modtager omgående yderligere dokumenter (reservationstjekliste) via e-mail. Når du har modtaget informationerne, kan vi som regel overføre selskabet til dig inden for 2-3 dage.
3. Aftale med notaren
Vi formidler en aftale med vores notar i Flensborg, som taler dansk.
Inden mødet med notaren bør en selskabsvedtægterne tilpasses til dine behov. Hertil har vi brug for dit udfyldte spørgeskema. Vores notar vil tage kontakt til dig inden mødet og få afklaret de sidste detaljer. For os er det især vigtigt at få oplyst, hvor selskabet vil have sit nye hjemsted.
4. Overførsel
Hos notaren vil andelskøbekontrakten for færdigregistreret UG blive underskrevet. Efter indgåelse af den notariale købekontrakt vedrørende UG’et vil notaren omgående foretage omskrivelsen af andelene i forretningen til dit navn samt og anmelde ændringen af vedtægterne, virksomhedens hjemsted og direktøren til handelsregisteret ( tysk cvr )

Dokumenterne indeholder især selskabsdokumenterne, skatteoplysninger, data vedrørende bankkontoen og korrespondancen med handelsregisteret og øvrige myndigheder.

Typiske spørgsmål


Kan navnet UG ændres?

Du kan selvfølgelig vælge et hvilket som helst navn, som stadig er ledigt i henhold til IHK. Søg i virksomhedsregisteret, om dit favoritnavn stadig er ledigt

Kan selskabets hjemsted ændres?

Selskabets adresse og dermed også selskabets hjemsted kan frit vælges.

Som option tilbyder vi også en forretningsadresse hos os i Maasbüll.

Hvilke oplysninger skal jeg ellers ændre?

Ved køb af selskabet skal firmaet (selskabets navn), selskabets formål, ledelsen og selskabskredsen ændres.

Kan jeg ændre selskabets virksomhedsformål efter mine ønsker?

Ja, du kan tilpasse selskabet til hvilken som helst ønsket virksomhedsaktivitet. Nogle virksomhedsformål kræver det tyske selskabsstyrelses (Gewerbeamt) godkendelse.

>>Link<<

Kan et Vorrats UG omdannes til et GmbH?

Ja, hvis det ønskes, kan et UG omdannes til et GmbH.

Direktør og selskabsdeltager i et UG

Et UG føres af en direktør, som i mange tilfælde også er den eneste selskabsdeltager. Det er dog også muligt at benævne flere selskabsdeltagere. Selskabsdeltagere er ofte holdingselskaber eller fysiske personer. Ved købet UG’et kan du selv vælge, hvor mange selskabsdeltagere du ønsker at angive.

Hvordan får jeg adgang til selskabets bankkonto?

Efter den notariale bekræftelse kan du ved hjælp af selskabsvedtægterne efterbestille nye adgangsdata samt et girokontokort hos banken. Gebyrerne for overførslen hos banken udgør ca. 150 EUR (alt efter arbejdets omfang). Desuden forbeholder banken sig retten til at undersøge de nye selskabsejeres bonitet og evt. at give afslag.

I dette tilfælde kan der andre banker benyttes.

Hvilke omkostninger er inkluderet i købsprisen?

Købsprisen indeholder selskabets allerede indbetalte kapital på 300 EUR. Notar- og retsomkostningerne i forbindelse med overtagelsen af et akkvisitionsselskab er ikke inkluderet. De skal betales af køberen selv og beløber sig til ca. 450 - 600 EUR (alt efter omfanget af det kontraktmæssige arbejde)

Man kan forhøre sig direkte hos notaren vedrørende omkostningerne for overførslen.

Fra hvornår kan jeg arbejde med mit akkvisitionsselskab?

Ved køb af et færdiregistreret-UG er du straks efter mødet hos notaren handlekraftig på vegne af akkvisitionsselskabet. Som dokumentation tjener den underskrevne købs- og overdragelseskontrakt samt den nye anmeldelse til handelsregisteret. Registreringen i handelsregisteret skal anmeldes ved domstolen af notaren. Din udnævnelse af direktøren er virksom med det samme.

Hvilke dokumenter vil jeg modtage efter købet?

Ved købet af et UG får du følgende selskabsdokumenter ved betaling af købsprisen:

 • UG-etablering og registrering:
 • Køb / overdragelseskontrakt
 • UG stiftelsesdokument
 • Anmeldelse af UG til handelsregisteret
 • Handelsregisterets registreringsmeddelelse af UG'et med handelsregisternummer.
Bankkonto:

 • Kontoinformationer for akkvisitionsselskabet
 • Kontoudtog
Skat:

 • Skrivelse fra de tyske skattemyndigheder med tysk skattenummer

Hvordan og hvornår skal købsprisen betales?

 • Ved attestering kan købsprisen betales kontant på attesteringstidspunktet (efter aftale – betaling mod kvittering, som skal fremlægges for notaren)
 • Købsprisen kan overføres efter attesteringen (attestering forudsat en suspensiv betingelse – overførsel af UG først efter modtagelse af betalingen)
 • Forudbetaling

Priser

Et ”Færdigregistreret UG” koster 3.000,00 EUR

For de 3.000,00 EUR får du:
Et tysk ”Unternehmergesellschaft UG”, som allerede er registreret i handelsregisteret ( tysk cvr )
Attest fra skattemyndigheden vedrørende beskatning (Steuernummer)
En tysk konto med indbetalt kapital på 100 EUR.

Option ''Adresse''
Skal du bruge en tysk adresse?
Med et færdigregistreret selskab skal du kunne komme i gang hurtigt. Hvis der endnu ikke findes nogen kontorlokaler eller virtuelt kontor er tilstrækkeligt til dit selskabsformål, kan vores tidligere firma også blive i vores lokaler.

Vores forretningslokaler befinder sig i Maasbüll (med en af de laveste selskabsskattetakster i Tyskland). En god adresse, som du er velkommen til at benytte.

Har du ikke købt et tysk selskab hos os, en ønsker at bruge vores forretningsadresse som hjemstedsadresse? Kontakt os venligst.

Vores priser
Forretningsadresse (virtuelt kontor med postservice) fra 150,00 / måned
Reserver et skuffeselskab
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies