Selskabsbeskatning

Selskabsbeskatning i Tyskland

Selskabsbeskatning

Tyskland har et konkurrencedygtigt skattesystem. Sammenlignet med andre store industrilande er selskabsskatterne væsentligt lavere.

Beskatningen af virksomheder i Tyskland sker i to trin:

På det første trin skal kapitalselskaber – som f.eks. et AG eller GmbH – betale selskabsskat, mens personselskaber – som f.eks. et GbR, oHG eller KG – skal betale indkomstskat. Både i forbindelse med selskabsskat og indkomstskat er der tale om skattetyper med skattesatser, som er ens for hele Tyskland.

·         Selskabsskat for kapitalselskaber

·         Indkomstskat for personselskaber

 

På det andet trin betaler både kapitalselskaber og personselskaber erhvervsskat. Erhvervsskatten er en kommunal skat, hvis satser fastsættes individuelt af den pågældende kommune, således at erhvervsskattesatserne varierer fra kommune til kommune.

·         Erhvervsskat

 

Det gennemsnitlige samlede skattetryk for virksomheder er på mindre end 30 % og ligger dermed lavere end i andre store industrilande. I visse regioner i Tyskland er den samlede andel – afhængig af den lokalt variable erhvervsskattesats – under 23 %.

 

En dobbeltbeskatning af internationale virksomheders omsætning, der er genereret i Tyskland, kan undgås på grundlag af forskellige dobbeltbeskatningsaftaler.

Doppeltbeskatningsaftaler >>Link<<