Skattefrister i Tyskland

Skattefrister

Frister for forudbetaling af skat og selvangivelser

 
Forudbetaling af skat
Indkomstskat, kirkeskat

Forudbetalinger af årets skat i forbindelse med indkomst- og kirkeskat skal betales kvartalsvist den 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december.

​Erhvervsskat

Forudbetalinger (f.eks. fra et ApS) af erhvervsskatten skal betales kvartalsvist

den 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december.

Virksomhedsskat

Forudbetalinger af virksomhedsskatten skal ligeledes betales kvartalsvist, nemlig den 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Omsætningsafgift

I din registrering af omsætningsafgiften angiver du både den omsætningsafgift, som du har omsat (udgående moms), og den omsætningsafgift (indgående moms), som du har betalt ved dine indkøb. Herefter indbetales kun differencen af den udgående og den indgående moms til skattevæsenet. I de første 2 kalenderår skal erhvervsdrivende angive deres indgående moms hver måned, hvilket skal ske senest den 10. i den efterfølgende kalendermåned. Efter anmodning kan skattevæsenet give en fristforlængelse på 1 måned. For at sikre skatteindtægten skal du så foretage forudbetaling af (den forventede) årsskat, når anmodningen indgives (særlig forudbetaling).

En afregning af din omsætningsafgift på årsbasis foretages efter udløb af kalenderåret på baggrund af din momsangivelse for omsætning til det skattekontor, som er ansvarlig for din virksomhed.

​A-skat

Hvis den erhvervsdrivende har ansatte, skal der desuden indgives en registrering af A-skatten hos skattevæsenet. Heri angiver arbejdsgiveren senest den 10. dag efter udløbet af den pågældende registreringsperiode for A-skatten (månedligt, kvartalsvist, årligt) summen af A-skatten. Desuden indbetaler arbejdsgiveren den indeholdte og/eller aconto opkrævede A-skat til det skattekontor, som er ansvarligt for den erhvervsdrivendes virksomhed.

 

​Selvangivelser

Den erhvervsdrivende skal senest d. 31. Juli det efterfølgende år angive indkomstskat, omsætningsafgift og erhvervsskat (for erhvervsdrivende, ikke for selvstændige) for det forløbne år hos skattevæsenet. Skattevæsenet kan undtagelsesvist forlænge fristen. Også selvangivelserne for året kan indgives elektronisk med gratis-programmet ELSTER: www.elster.de

Fristforlængelse for selvangivelser

I enkelte tilfælde er en forlængelse af afleveringsfristen mulig med en tilsvarende begrundelse (for eksempel: der mangler bilag, længerevarende sygdom). Det anbefales at sende en skriftlig anmodning om fristforlængelse til skattevæsenet i god tid.

Hvis selvangivelsen udarbejdes af en skatterådgiver, forlænges indsendelsesfristen generelt indtil den 28/02 ( 14 måneder )

​Hvem betaler hvornår?

​Omsætningsafgift

Hvem? Enhver erhvervsdrivende (undtagelser: f.eks. læger, fysioterapeuter).

Almindelig sats: 19 %, reduceret sats: 7 %

(f.eks. til kunst- og medieerhverv). Mulig fritagelse ved anvendelse af ordningen for mindre erhvervsdrivende, § 19 i den tyske lov om omsætningsafgift (UStG).

Hvornår? Som regel pr. den 10. i den efterfølgende måned efter en forudbetalingsperiode (måned eller kvartal).

​​

Indkomstskat

Hvem? Erhvervsdrivende (naturlige personer)

Hvornår? Kvartalsvis forudbetaling; selvangivelse efter udløb af kalendermåneden.

 

Virksomhedsskat

Hvem? GmbH, UG (begrænset ansvar), AG, Genossenschaft

Hvornår? Kvartalsvis forudbetaling; selvangivelse efter kalenderårets udløb

 

Erhvervsskat

Hvem? Alle erhvervsdrivende inden for industri, handel, håndværk og serviceydelser (med undtagelse af liberale erhverv og landbrug)

Hvornår? Kvartalsvis forudbetaling; selvangivelse efter kalenderårets udløb

 

Kirkeskat

Hvem? Erhvervsdrivende medlemmer af den protestantiske eller katolske kirke

Hvornår? Kvartalsvis forudbetaling; selvangivelse efter kalenderårets udløb

 

Fradrag af den indgående moms

Hvem? Enhver momspligtig erhvervsdrivende (undtagelser: f.eks. læger, fysioterapeuter og brugere af ordningen for mindre erhvervsdrivende, § 19 i den tyske lov om omsætningsafgift (UStG).

Hvornår? Ved betaling af omsætningsafgiften (se ovenstående)

 

A-skat

Hvem? Arbejdsgiver for den ansatte

Hvornår? Afhænger af perioden for lønudbetalingen (ugentligt, månedligt)