Ret i Tyskland

Handelsregisteret

Kontrakter

Tysk Medarbejder

Domstole

Ejendomsforbehold

Arbejdsmarked

Retsrammer

Det at have retslig sikkerhed er en faktor der får større og større betydning for international agerende virksomheder. De tyske love er kompentente, billige og pålidelige. Det sørger den effektive infrastruktur og domstolenes uafhængighed for.

​Ret i forretningshverdagen

Domstolene

Det tyske retssystem er på det højeste niveau retsstatsligt og effektivt. En retssag for amtsretten tager gennemsnitligt kun 4,5 måneder og for landsretterne kun 7,9 måneder. Internationalt ligger Tyskland på en af de bedstplacerede pladser.

Domstolene

Ophavsret

I Tyskland er åndelig ejendomsret - ophavsret, specielt godt beskyttet.  Ved at registrere sin ejendomsrettighed er man afsikret. Registreringen skal således ske hos Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) for tekniske og erhvervsmæssige nydannelser og sker i form af hhv. patenter, brugsmønstre, varemærker og smagsmønstre der registreres.

Ved registreringen af ejendomsrettighederne gælder de samme betingelser for udlændinge og tyskerre. Hvis ansøgeren dog hverken har bopæl eller forretningssted i Tyskland, skal der udnævnes et patentbureau med fuldmagt til at kunne underskrive patentansøgningen.

Ophavsret

​​Offentligretlige bestemmelser

Tysklands offentlige administration garanterer transparente og effektive processer. Myndighederne får hver især tildelt deres kompetencer jf. loven. De bliver desuden kontrolleret af fastlagte tilsynsmyndigheder og et effektivt retsbeskyttelsessystem.