Opbevaring af Dokumenter i Tyskland

Aktualisiert: 8. März 2020


Pligt til at opbevare dokumenter

Opbevaring af dokumentation

Erhvervsdrivende, som i henhold til gældende skattelovgivning og handelsret er forpligtede til at føre regnskab og opbevare dokumenter, skal opbevare deres forretningspapirer.

Det samme gælder for alle erhvervsdrivende, som overskrider bestemte omsætnings- eller overskudsgrænser. Omsætningsgrænsen er for tiden 600.000 EUR, overskudsgrænsen er 60.000 EUR.
Hvad skal opbevares?

Samtlige regnskaber og registreringer, som har en betydning for beskatningen, skal opbevares:

·         Regnskaber (handelsbøger ifbm. handlende) og registreringer

·         Fortegnelse over aktiver

·         Årsregnskaber bestående af balance og resultatopgørelse

·         Situationsrapporter

·         Åbningsbalance

·         Arbejdsinstruktionerne og øvrige organisationsbilag, som er nødvendige for at forstå

          dokumenterne

·         Modtagede handels- og forretningsbreve

·         Kopier af afsendte handels- og forretningsbreve

·         Regnskabsdokumenter

·         Bilag, som skal vedlægges en toldanmeldelse afgivet via databehandling iht. art. 77, stk. 1

          sammenholdt med art. 62, stk. 2 i toldkodeks

·         Øvrige dokumenter, såfremt de er relevante for beskatningen.

Hvor længe skal dokumenterne opbevares?
​10 år:

Regnskaber og registreringer, årsregnskaber, fortegnelser over aktiver, situationsrapporter, åbningsbalancer, regnskabsdokumenter, bilag, som skal vedlægges en toldanmeldelse afgivet via databehandling (ATLAS) og fakturaer

​6 år:

Alle andre forretningspapirer, som skal opbevares.

Opbevaringsfristen begynder altid med udgangen af det kalenderår, hvori den sidste registrering er ført ind i bogen, hvori aktiverne, åbningsbalancen, årsregnskabet eller situationsrapporten er blevet udarbejdet, handels- eller forretningsbrevet er modtaget eller afsendt, eller regnskabsdokumentet er opstået, samt registreringen er foretaget eller de øvrige dokumenter er opstået.

22 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Momsregistrering / indberetningsfrister

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni. Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet in

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,