Forsikringer

Aktualisiert: 8. März 2020

Den virksomhedsmæssige risiko, som virksomhedsejere indgår,

er der ingen, der kan forsikre.


Erhvervsforsikringer

Men man kan dog i vidt omfang begrænse risikoen: for det første selvfølgelig ved at have et gennemtænkt forretningskoncept. Og for det andet ved sikkerhed mod de skader, der f.eks. opstår i forbindelse med indbrud, vandskade eller uagtsomhed.

Tyveri, vandskade, brandskade: Hændelser som disse er sjældne, men de kan netop for en ung virksomhed hurtigt blive eksistenstruende. Det er derfor nødvendigt, at du er bevidst om, hvilke større risici din virksomhed er udsat for. For den gode nyhed er, at du kan forsikre dig imod næsten alle slags skader. 


Det er f.eks. utrolig relevant for enhver virksomhed at have en erhvervsansvarsforsikring, uanset hvilken branche, der er tale om. Denne dækker, hvis der skade på tredjemand på grund af din virksomhed eller dine ansatte. Hvis du har en firmabil, skal du ligeledes tegne en bilforsikring.

Alt efter branche, beliggenhed og produktsortiment kan det være en god ide at tegne yderligere forsikringer – f.eks. en elektronikforsikring eller forsikring af bygninger og inventar. Du kan danne dig et overblik på forbundsministeriets for økonomi og energis hjemmeside (Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie).

Personforsikringer

Ej at forglemme er en vidtrækkende personforsikring. Forsikringer, som dækker eksistenstruende risici, er særdeles vigtige. Man bør altid forsikre sig mod enhver tænkelig hændelse, som kan få så store økonomiske konsekvenser, at man ikke selv kan finansiere disse med egne midler: f.eks. hvis man pga. sygdom eller en ulykke ikke længere er i stand til at arbejde.

22 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Momsregistrering / indberetningsfrister

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni. Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet in

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,