Enkeldsmandsfirma i Tyskland

Aktualisiert: 8. März 2020

Enkelsmandsfirma

Et enkeltmandsfirma opstår automatisk, hvis De etablerer Dem som erhvervsdrivende eller udøver af liberalt erhverv på egen hånd. Denne retlige form er velegnet til opstart.

Startkapital

De afgør selv, hvor megen startkapital De indskyder. Budgettér under alle omstændigheder med økonomiske reserver til Deres opbygningsfase som erhvervsdrivende.

​Stiftelse

Det er en smal sag at stifte et enkeltmandsfirma. Det opstår, idet

·         erhvervsdrivende inden for handel anmelder deres virke hos erhvervskontoret og får en

          notar til at tilføre deres virksomhed til handelsregistret.

·         erhvervsdrivende inden for småindustri anmelder deres virke hos erhvervskontoret.

          Erhvervsdrivende inden for småindustri står det frit for at lade sig

          optage i handelsregistret, hvis de derved ønsker at fremstå som et mere solidt firma.

          Ved optagelse i handelsregistret får de alle de rettigheder og pligter, som

          erhvervsdrivende inden for handel har.

·         udøvere af liberalt erhverv ansøger om at få et skattenummer hos skattevæsenet og dér

          anmelder, at de driver selvstændigt erhverv.

​​Virksomhedsbetegnelse

Erhvervsdrivende inden for småindustri, der ikke er optaget i handelsregistret, kan operere med en fantasi-, branche- eller aktivitetsbetegnelse for deres forretning. Industri- og handelskamrene anbefaler dog altid at fremstå med for- og efternavn, selvom der ikke foreligger noget lovkrav herom. Ved handelssamkvem (på breve, fakturaer, i kolofonen o.l.) skal der under alle omstændigheder ved siden af forretningsbetegnelsen eller til sidst på siden stå opført for- og efternavn samt en adresse, hvorunder indkaldelse i forbindelse med søgsmål kan ske. Ved kommunikation og handel på internettet skal der endvidere tages højde for § 5 og § 6 i tysk lov om telemedier (Telemediengesetz / TMG).

Erhvervsdrivende, der er optaget i handelsregistret, kan lade deres for- og efternavn indgå i virksomhedens navn, men er ikke forpligtet hertil. Muligt er også et rent branche-, tings-, person- eller fantasinavn. Eksempler: Müllers Buchhandel e.K., Pension Abendstern e.K., Sisyphos e.Kfr.

​Virksomhedsledelse

Som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed træffer De selv afgørelse i alle virksomhedens anliggender og står med ansvaret herfor. Som handlende har De pligt til at operere med dobbelt bogholderi. Udøvere af liberalt erhverv og erhvervsdrivende inden for småindustri har ikke bogføringspligt. For dem anbefales det at bruge enkeltbogholderi.

​Hæftelse

De hæfter ubegrænset og direkte med Deres forretnings- og privatformue indtil de ved lov fastsatte grænser for trangsbeneficium. Overvej, hvor store Deres erhvervsmæssige risici er. Har De for eksempel at gøre med mange små beløb, kan De evt. stå inde for gæld med en del af Deres private formue. Hvis der hos Dem ikke så sjældent går større beløb "over disken", bør De etablere Dem i en retlig form med begrænset ansvar, for eksempel et GmbH eller UG. Husk også altid på at sikre Dem mod skader via relevante virksomhedsrelaterede forsikringer.

​Skat

Skatteretligt får De indtægter fra erhvervsvirksomhed eller virke i liberalt erhverv. Som erhvervsdrivende skal De afregne erhvervsskat, indkomstskat, solidaritetstillæg, A-skat og moms. For udøvere af liberalt erhverv bortfalder erhvervsskatten. For alle de gældsposter, der måtte opstå, dvs. også for skattegæld, må De som virksomhedsindehaver indestå med hele Deres formue.

11 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Momsregistrering / indberetningsfrister

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni. Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet in

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,