Adresse

Aktualisiert: 8. März 2020

Beliggenhed

Hvilken beliggenhed, der er den rigtige, afhænger af dit

foretagendes karakter. En detailhandel har brug for strøgkunder.

En produktionsvirksomhed slår sig ned i et erhvervs- eller

industriområde. Og arkitekter, læger og servicevirksomheder?

Enhver virksomhed og enhver selvstændig erhvervsdrivende

har brug for en passende lokalitet. Gør op med dig selv,

hvilke beliggenhedsfaktorer, der er vigtige for dig.

Passer forretningsstedet og omgivelserne til dit foretagende?


Find passende lokaler

Forretningsstedet er den faktiske bygning, hvor kontoret, praksissen, værkstedet eller produktionsstedet ligger. Kontakt det lokale handels- og industrikammer eller erhvervsforbund for information om, hvilke krav der stilles til bygninger og lokaler. Salgslokaler skal have en bestemt form og tilstrækkelige vinduesarealer. En fysioterapipraksis skal ligge på gadeniveau eller have en elevator. Værksteder er bl.a. underlagt særlige brandsikkerhedsregler.

Erhvervsejendomme

Udbud af erhvervsejendomme finder du på markedet for erhvervsejendomme på internettet, i dagblade samt via ejendomsmæglere. Det er en god ide at søge rådgivning, inden du underskriver en lejekontrakt eller forpagtningsaftale.

Iværksættercentre

I mange regioner og byer findes der iværksættercentre / eller såkaldte „Brühotels“. De tilbyder ofte erhvervs- eller kontorlokaler. Endvidere tilbyder de for det meste bl.a. fælles sekretariatsservice, videreuddannelsesforanstaltninger o.a. Du kan finde en oversigt over tilbuddene hos det tyske forbund for innovations-, teknologi- og iværksættercentre (Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren).

Coworking Spaces

Efterhånden findes der Coworking Spaces i alle større byer. Indehaverne tilbyder udlejning af arbejdsstationer med internetadgang i et gængs kontormiljø, enten på time-, dags-, måneds- eller varig basis. For CoWorkers handler det ikke så meget om selve kontor- eller værkstedsindretningen, det handler i lige så høj grad om sparringen med de andre CoWorkers.

Vær opmærksom på beliggenhedsfaktorerne

Forretningsstedet og dets omgivelser skal passe til din virksomhed. I den sammenhæng bør du skelne imellem de såkaldte hårde og bløde beliggenhedsfaktorer. De hårde beliggenhedsfaktorer kan gengives i data og tal og har en målbar indvirkning på virksomhedsaktiviteten. Til de vigtigste hårde beliggenhedsfaktorer hører følgende:

Kunder: nærhed og købekraft?

Leverandører: nærhed og kvalitet?

Konkurre nter: nærhed og udbud af ydelser?

Samarbejdsvirksomheder: nærhed og udbud af ydelser?

Erhvervsarealer: disponible og omkostninger?

Erhvervsskat: Størrelse?

Leje eller forpagte: Leje- eller forpagtningsomkostninger?

Arbejdskraft: disponibel og kvalificeret?

Forskning og udvikling: videnskabeligt miljø?

Bløde beliggenhedsfaktorer er svære at måle og har som regel mindre indflydelse på den konkrete virksomhedsaktivitet. De kan dog spille en vigtig rolle for arbejdsmotivationen og den tilgængelige arbejdskraft.

Kommunal forvaltning: Sagsbehandlingstider og service?

Rådgivningstilbud: på stedet?

Image: attraktivt for medarbejdere?

Livskvalitet: attraktiv for medarbejdere?

28 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Momsregistrering / indberetningsfrister

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni. Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet in

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,