Ændringer i momssatser i Tyskland for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020


Ændringer i momssatser i Tyskland for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020


Den 03. juni 2020 har den tyske regering truffet forskellige beslutninger for at bekæmpe Corona-konsekvenserne.


Formålet med beslutningerne er især styrkelsen af konjunktur og støtte af den økonomiske styrke i Tyskland. Som et centralt element i at nå dette mål besluttede regeringen ”at nedsætte momssatsen fra 19% til 16% og fra reduceret 7% til 5% i perioden fra 01.07.2020 til 31.12.2020 for at styrke den indenlandske efterspørgsel i Tyskland”.


Uanset om denne midlertidige sænkning af momssatserne kan have den ønskede effekt, fører den for virksomheder til et omfattende kortvarigt behov for handling: Især systemer og processer skal justeres, kontrakter ændres, og bogføringen skiftes. Samtidig skal det huskes, at ændringerne om seks måneder skal tages tilbage.


De følgende områder påvirkes især af ændringerne i skattesatsen og kræver en kortvarig tilpasning:


• De reducerede skattesatser gælder kun for ydelser, der er i perioden 01.07.indtil 31.12.2020 (i det følgende: overgangsperiode). Tidspunktet for kontraktens indgåelse, fakturering eller betaling er imidlertid uden betydning. Forudsat at virksomheden modtager forskud før 01.07., men ydelsen udføres i overgangsperioden, er hele gebyret underlagt den nedsatte skattesats, § 27 (1) UStG. Dette skal tages hensyn til i den endelige faktura, der skal udarbejdes.


• Gyldigheden af de nedsatte skattesatser indtil 31. december 2020 resulterer i ændringer til årlige serviceydelser (f.eks. licenser). For disse ydelser skal betragtes som leverede, når den aftalte ydelsesperiode udløber, gælder den reducerede skattesats af overgangsperioden for dem. Dette gælder, selvom betalingen for hele året allerede er foretaget på forhånd. I denne henseende er en justering af betalingen og fakturaen nødvendig.


• Ovenstående emne gælder ligeledes for forskud i en overgangsperiode for ydelser efter 31. december 2020.


• Medlemskontingenterne for et kalenderår reduceres i 2020 siden medlemskab indtil 31. december 2020 gælder som afsluttet på den dag.


• Magasinabonnementer skal kontrolleres og justeres i overensstemmelse hermed.


• Skattesatserne for alle udgående fakturaer med tysk skat skal tilpasses. Dette har konsekvensen af, at nye skattekoder (”Steuerkennzeichen”) på kort sigt er nødvendige. Det skal også sikres, at de eksisterende skattekoder ikke bruges i overgangsperioden.


• Ligeledes kræves der i overgangsperioden nye skattekoder for afgiftspligtige Reverse Charge-input-ydelser (”Reverse-Charge Eingangsleistungen”) og erhvervelser inden for selskabet (”innergemeinschaftliche Erwerbe”).


• Alle POS-systemer (”Kassensysteme”) skal konverteres til de nye skattesatser.


• Der kræves nye konti til regnskab for de nye skattesatser.


• Ved kontrol af fakturaen skal det sikres, at leverandørfakturaer for ydelser i overgangsperioden kun indeholder nedsat moms. Hvis moms på den anden side beregnes på de hidtil gældende skattesatser skal det bemærkes, at det delvis er et start-identificering (”Startausweis”) i henhold til § 14c Abs. 1 UStG. Det for høje skat må derfor ikke kræves som indgående moms.


• Da skattesatsen ændres både i den regelmæssige og den reducerede moms er en særlig opmærksomhed nødvendig for rejseudgifter (f.eks. hotelophold, togbillet). På grund af de nye skattesatser har virksomheder brug for nye skattekoder til udgifter.


• Bookinger af overnatninger eller togrejser i perioder fra 01.07.2020 fører selv med forudbetaling til nedsat skattesatser.


• Biludlejning til ansatte føsrer kun i overgangsperioden til moms med den nedsatte skattesats på 16%.


• For langvarige ydelser (specielt lejekontrakter og leasingkontrakter) skal kontrakterne - hvis de fungerer som fakturaer - justeres for overgangsperioden. Alternativt skal der udarbejdes tilsvarende tilbagevendende fakturaer.


• Særlige leasingbetalinger foretages i henhold til de udførte delvise ydelser.


• Ved udstedelse af kuponer § 27 (13) UStG skal det antages, at en kupon, der er tilgængelig både i overgangsperioden og før eller efter, er ingen engangskupon, fordi den gældende skattesats er ikke fastlagt.


• Ved årlige bonusser skal det bemærkes, at bonussen skal opdeles i ydelser op til 30. juni og ydelser fra 01.07.


• Ved rabatfradrag (”Skonto”) fra en faktura for en ydelse før overgangsperioden gælder den tidligere gældende skattesats for rabatfradrag. Dette gælder ligeledes for det modsatte i tilfældet ved slutningen af overgangsperioden.


• På grund af reguleringen i § 29 UStG kan der være kompensationsforpligtelser mellem udbyder og modtager i tilfælde af langsigtede kontrakter. Her skal du kontrollere, om der findes en afvigende aftale i de tilsvarende kontrakter.