Etablering - Tyskland

Skandinavien-Bogen 6

24983 Handewitt / Tyskland

+49 4608 89299-51

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Xing_512
Samarbejde over grænse

Har du et produkt eller en service, der er attraktivt

ud over grænsen, og du vil gerne henlede opmærksomheden på dig selv? Har du en særlig udfordring og søger en hjælpsom tip eller partner

på den anden side af grænsen?

Hast Du ein Produkt oder eine Dienstleitung die über die Grenze hinaus attraktiv ist und Du möchtest auf dich aufmerksam machen ? Du hast ein spezielle Herausforderung und suchst einen helfenden Hinweis oder Partner auf der anderen Seite der Grenze ?