Opbevaring af Dokumenter

Opbevaring af Dokumenter i Tyskland

Pligt til at opbevare dokumenter

 
Opbevaring af dokumentation

Erhvervsdrivende, som i henhold til gældende skattelovgivning og handelsret er forpligtede til at føre regnskab og opbevare dokumenter, skal opbevare deres forretningspapirer.

Det samme gælder for alle erhvervsdrivende, som overskrider bestemte omsætnings- eller overskudsgrænser. Omsætningsgrænsen er for tiden 600.000 EUR, overskudsgrænsen er 60.000 EUR.

 

Hvad skal opbevares?

Samtlige regnskaber og registreringer, som har en betydning for beskatningen, skal opbevares:

·         Regnskaber (handelsbøger ifbm. handlende) og registreringer

·         Fortegnelse over aktiver

·         Årsregnskaber bestående af balance og resultatopgørelse

·         Situationsrapporter

·         Åbningsbalance

·         Arbejdsinstruktionerne og øvrige organisationsbilag, som er nødvendige for at forstå

          dokumenterne

·         Modtagede handels- og forretningsbreve

·         Kopier af afsendte handels- og forretningsbreve

·         Regnskabsdokumenter

·         Bilag, som skal vedlægges en toldanmeldelse afgivet via databehandling iht. art. 77, stk. 1

          sammenholdt med art. 62, stk. 2 i toldkodeks

·         Øvrige dokumenter, såfremt de er relevante for beskatningen.

Hvor længe skal dokumenterne opbevares?
 
​10 år:

Regnskaber og registreringer, årsregnskaber, fortegnelser over aktiver, situationsrapporter, åbningsbalancer, regnskabsdokumenter, bilag, som skal vedlægges en toldanmeldelse afgivet via databehandling (ATLAS) og fakturaer

​6 år:

Alle andre forretningspapirer, som skal opbevares.

Opbevaringsfristen begynder altid med udgangen af det kalenderår, hvori den sidste registrering er ført ind i bogen, hvori aktiverne, åbningsbalancen, årsregnskabet eller situationsrapporten er blevet udarbejdet, handels- eller forretningsbrevet er modtaget eller afsendt, eller regnskabsdokumentet er opstået, samt registreringen er foretaget eller de øvrige dokumenter er opstået.