Etablering - Tyskland

Skandinavien-Bogen 6

24983 Handewitt / Tyskland

+49 4608 89299-51

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Xing_512

Webshop

Webshop i Tyskland

I denne artikel har jeg opstillet 9 punkter, som man absolut bør være opmærksom på, når man åbner en webshop. Jeg deler bl.a. ud af de erfaringer og iagttagelser, jeg har gjort mig i forbindelse med andre webshops. Der er dog også nogle punkter, som jeg selv havde kunnet gøre bedre, inden jeg åbnede min første webshop. Jeg har lært af mine fejl og håber nu at kunne hjælpe nogle af jer, ud fra det jeg har lært.

1. Den rigtige shop-software

At finde den rigtige shop-software er slet ikke så nemt. Der findes utallige udbydere af netbutikløsninger. Generelt kan man skelne imellem 3 forskellige slags netbutikløsninger. Den første er at leje en netbutik. Den anden er at selv at hoste en Open Source-løsning. Den tredje variant er at udvikle sin egen netbutik. Hvad der er bedst, afhænger af mange forskellige slags faktorer og er ofte helt individuelt.

2. Valg af økonomisystem

Hvad mange ikke er opmærksom på er valg af det rigtige økonomisystem. I starten sker der kun salg i et lille omfang og transaktionerne er små, og bogholderi, økonomi og kunderelationerne (CRM) kan derfor nemt overskues. Men i takt med at omsætningen stiger, tiltager også aktiviteten bag shop-kulisserne. Mange netbutikker begår tit den fejl, at de ikke har ordentlig lagerføring og bogholderi. Derfor gælder det om at sørge for, at man fra start af anskaffer sig ordentlig økonomisystem-software. Det er især vigtigt, at man sørger for en velfungerende overgang til netbutikken for at undgå dobbelt bogføring.

3. Planlæg netbutikkens opbygning på lang sigt

Opbygningen af netbutikken er også utrolig vigtig. Denne bør man planlægge meget tidligt i etableringsprocessen. Også selv om man i starten endnu ikke har så mange produkter og kategorier, bør man allerede på forhånd opbygge en navigationsstruktur. Den skal helst være logisk opbygget og kort.

4. Søgemaskineoptimering („Search Engine Optimization“ forkortes SEO) er obligatorisk

Et af de vigtigste punkter er SEO. Man behøver ikke at være SEO-ekspert for at oprette en netbutik, men man bør i det mindste have beskæftiget sig med det grundlæggende inden for SEO. SEO er ekstrem vigtigt, især i forbindelse med opstartsfasen. For at netbutikken overhovedet kan blive fundet via Google & Co., er der brug for et ordenligt SEO-fundament. Man kan selvfølgelig også gøre brug af SEO-bureauer, men det er stadig vigtig med en strategi. Også med hensyn til netbutikkens opbygning spiller SEO en vigtig rolle, og det gælder også udarbejdelse af produktbeskrivelser og en masse andre ting. SEO er arbejdsværktøj nr. 1 for enhver webshopindehaver, hvis man vil have kunder i butikken. 

5. Hurtig pakkeforsendelse er et hit

En pakke bør ikke være mere end 1-2 dage om at nå frem til kunden. Kunden forventer hurtig forsendelse og hurtig forsendelse er derfor obligatorisk inden for e-handel.

6. Betalingsmåder i netbutikker
Et andet vigtigt punkt er de betalingsmåder, der tilbydes i netbutikken. Alle netbutikker har meget forskellige målgrupper og hver målgruppe har behov for en bestemt betalingsmåde. Generelt er der inden for internethandel to standardbetalingsmåder, som er meget populære, nemlig forudbetaling eller PayPal. Ofte straffes manglende udbud af betalingsmåder med fald i salget. Man er derfor nødt til at foretage en grundig analyse af sin målgruppe for at finde ud af, hvilke betalingsmåder, der er behov for. Har man f.eks. en netbutik, som har en målgruppe med mellemstore eller høje indkomster, ville jeg i hvert fald sørge for, at betaling med kreditkort er en mulighed. Henvender netbutikken sig derimod til en målgruppe med lavere indkomst, så er det sandsynligvis ikke nødvendigt at tilbyde betaling med kreditkort.
​7. Kunden bestemmer

Mange netbutik-indehavere glemmer, at deres kunder til enhver tid kan foretage deres indkøb et andet sted. For at skabe kundeloyalitet og for at få sikre, at kunderne kommer igen, er man nødt til at tilbyde dem noget, som de ikke kan få hos konkurrenten. Det kan være produkter, priser eller en usædvanlig høj kundeservice. At gøre noget pr. kulance er også vigtigt i denne forbindelse.

8. Egne produktbilleder

Almindeligvis tilbyder mange producenter og leverandører produktbilleder, som netbutik-indehaverne så kan downloade og anvende online. Det er tit en meget nem måde at få adgang til produktbilleder på. Man skal dog være opmærksom på, at andre netbutikker anvender de samme billeder. Når en kunde f.eks. søger et produkt via Google Shopping, så vises der snesevis af ens billeder. Derfor er det en god ide at bruge egne billeder, så man på den måde stikker lidt ud fra mængden.

9. Den rigtige virksomhedsform til netbutikker

Det sidste punkt er naturligvis valget af den rigtige virksomhedsform. En hyppig anvendt model er virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed eller den tyske selskabsform GmbH. En ny trend er også at oprette et Mini GmbH (Unternehmergesellschaft (UG)), da et sådant selskab kan oprettes relativt billigt og hurtigt. Og fordi det efter et stykke tid er muligt at omdanne det til et GmbH.

​Lovpligtige oplysninger ifm. en netbutik

At åbne en netbutik giver god mulighed for, med forholdsmæssige lavt tids- og omkostningsforbrug, at komme ind på et lukrativt marked. Udover et interessant produktsortiment og et tiltalende design skal man også sørge for at have styr på de lovpligtige krav i forbindelse med internethandel. Her lurer der forskellige ansvarsrisici for indehaveren, som i mange tilfælde kan føre til advarsler eller bøder.

Onlinehandlens fælde nr. 1: Forkert „Impressum“ (lovpligtige oplysninger)

I forbindelse med internethandel er der ikke nogen lovovertrædelse, der så tit bliver påtalt som et forkert eller ufuldstændigt „Impressum“ på en netbutiks hjemmeside. Baggrunden herfor er, at loven stiller krav om angivelse af en række virksomhedsoplysninger på hjemmesiden, som skal være synlige, nemt tilgængelige og altid til rådighed. Denne lovgivning skal sikre, at indehaveren af hjemmesiden er identificerbar for derigennem bl.a. at gøre det nemmere at foretage retsforfølgelse.

Præcis hvilke oplysninger, der skal angives i forbindelse med en netbutik, afhænger af, hvilken virksomhedsform indehaveren vælger. Loven inden for internethandel foreskriver følgende obligatoriske oplysninger:

 

 • Indehaverens navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

 • Virksomhedsform (f.eks. GmbH, e.K.), eventuelt navnene på dem, der repræsenterer virksomheden (f.eks. direktører, direktion) og information om grund- eller aktiekapital

 • Eventuelt navnet på det handelsregister, foreningsregister, samarbejdspartnerregister eller andelsselskabsregister, som indehaveren er registreret i og det tilsvarende registernummer   

 • Eventuelt momsregistreringsnummer

 • Såfremt de udbudte tjenester kræver en offentlig tilladelse, skal den kompetente kontrolmyndighed angives

 • Såfremt selskabet befinder sig i afvikling/ likvidation, skal dette oplyses

 • Hjemmesidens „Impressum“ skal fremgå direkte via et link, som f.eks. kaldes „Impressum“ eller „Kontakt“, og det må ikke ligge skjult på hjemmesiden.

​​


Onlinehandlens fælde nr. 2: Stjålne produktbeskrivelser

Mange indehavere af netbutikker kan ikke modstå fristelsen og kopierer billeder eller produktbeskrivelser for at bruge dem i forbindelse med deres egen netbutik. Det kan hurtigt føre til påtaler, da fotos og tekster er intellektuelle ejendomsrettigheder, som kun må kopieres eller anvendes med indehaverens tilladelse.

Der er risiko for alvorlige påtaler, og i værste fald foreløbige retsafgørelser. Derfor er det vigtigt enten selv at fremstille sine produktfotos, videoer og beskrivelser eller få den nødvendige (skriftlige) tilladelse fra rettighedsindehaveren. Først derefter kan materialet anvendes i netbutikken.

Onlinehandlens fælde nr. 3: Angivelse af priser

Prisen på et produkt er klart den største sammenligningsfaktor inden for internethandel. Med få „klik“ er det muligt for brugeren at sammenligne prisen med konkurrentens og foretage sin købsbeslutning ud fra denne. Denne mulighed for prissammenligning er ønsket af lovgiverne, hvorfor der også findes strenge krav til, hvordan prisen skal oplyses. En tommelfingerregel er, at online-forhandleren skal angive den faktiske slutpris i netbutikken, dvs. inkl. moms og forsendelsesomkostninger.

Det er desuden vigtigt, at prisen på produkter, som sælges i netbutikken efter vægt eller volumen, anføres som en såkaldt grundpris (altså f.eks. 100 gr./ 1,99 EUR eller 1 liter/ 3,50 EUR). Mindre virksomheder bør udvise omhu. Op til en omsætning på 17.500 EUR er de fritaget for moms. Henvisningen „inkl. moms“ ville i så fald være forkert og kan blive påtalt. Små virksomheder inden for denne grænse, bør derfor i deres netbutik gøre opmærksom på, at de ikke er momsregistrerede, og at de anførte priser derfor er slutpriser uden moms.

  


Onlineshoppens fælde nr. 4: Manglende vejledning om fortrydelsesret

Shopping på internettet er bl.a. så populært hos forbrugerne, fordi de har mulighed for at prøve de bestilte varer og sende dem retur inden 14 dage. Forbrugeren er i forbindelse med internetkøb beskyttet af den særlige lov, som giver ham ret til at sende varerne retur inden 14 dage. Forbrugeren skal informeres tydeligt om denne fortrydelses- og returret på netbutikkens side. Fremgår denne vejledning ikke, er der risiko for påtale. Desuden kan kunden i tilfælde af forkert vejledning efter omstændighederne gøre brug af sin fortrydelsesret i flere måneder efter købet.

Hvordan den konkrete vejledning til køber om fortrydelsesret i netbutikken skal se ud, afhænger af forskellige faktorer. I forbindelse med salg af en personbil skal vejledningen udformes anderledes, end hvis der er tale om levering af el. Det spiller ligeledes en rolle, om der kun bestilles og leveres et eller flere produkter. Lovgivningen foreskriver forskellige standardvejledninger om fortrydelsesret, som indehaveren ikke bør afvige fra. Hvis man er tvivl, bør man i forbindelse med dette punkt rådføre sig med en advokat.

Onlinehandlens fælde nr. 5: Overtrædelse af lovbestemmelse om „bestillingsknap“

Siden 2012 har det været lovpligtigt for onlineforhandleren at anføre et tydeligt og forståeligt købsresume og at give „bestillingsknappen“ i sin netbutik en korrekt betegnelse. Kunden skal være fuldstændig klar over, hvornår et „klik“ koster ham penge. Det skal derfor fremgå tydeligt af bestillingsknappen, at der er tale om en sådan. Man kan med fordel anvende betegnelsen „Bestilling mod betaling“ („Kostenpflichtig bestellen“) eller „Køb med betalingspligt“ („Zahlungspflichtig Vertrag schließen“). Det er til gengæld ikke nok at bruge betegnelserne: „Anmeld“ eller „Videre“.


Onlinehandlens fælde nr. 6: Fejlagtige produktbeskrivelser

Produktbeskrivelser i netbutikken udgør ofte et lige så afgørende købsparameter som prisen. Det er derfor fristende at peppe produktbeskrivelsen lidt op. Men man skal være forsigtig, for her er der også strenge regler i forbindelse med internethandel, der skal overholdes. Beskrivelsen af produktet må ikke være vildledende. Man skal også være forsigtig med at sammenligne sine produkter med konkurrentens. Sammenligningen skal altid ske ud fra objektive kriterier, altså f.eks. ud fra vægt, ingredienser eller pris (det er således ikke tilladt at kommentere stil og æstetik).

Desuden skal man være opmærksom på yderligere faldgruber i forbindelse med bestemte produktgrupper. Eksempelvis er det ved salg af tekstiler lovpligtigt at oplyse om de materialer, der er indeholdt i produktet. Materialerne skal svare til de begreber, som fremgår af den tyske lovgivning vedrørende kvalitetsmærkning af tekstilvarer (Textilkennzeichnungsgesetz). Lignende retningslinjer findes der også inden for husholdningselektronik og fødevarer.


Onlinehandlens fælde nr. 7: Generelle forretningsbetingelser (Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Sidst men ikke mindst: Enhver onlineshop bør have generelle forretningsbetingelser. De giver indehaveren mulighed for at reducere ansvarsrisikoen og at regulere juridiske udestående spørgsmål til egen fordel. Følgende punkter bør som minimum være indeholdt i de generelle forretningsbetingelser:

 • Metoder for køb i shoppen

 • Leveringstid og produkttilgængelighed

 • Priser og forsendelsesomkostninger

 • Betalingsmetoder

 • Garanti og erstatningsansvar

 • Ejendomsforbehold

 • Vejledning om fortrydelsesret

 • Henvisninger til behandling af data og databeskyttelsespolitik