Opsigelsesbestemmelser i Tyskland

Opsigelsesbestemmelser i Tyskland Et ansættelsesforhold kan til enhver tid opsiges af enten arbejdsgiveren eller den ansatte. Der er dog b

Arbejdskontrakter i Tyskland

Formulering af arbejdskontrakter I Tyskland bliver arbejdsaftaler som regel indgået skriftligt (skriftlig affatttelse er dog ikke påtvunge

Tysk Medarbejder

Arbejdskraft i Tyskland I Tyskland er der over 40 millioner mennesker, som arbejder – det største til tilgængelige arbejdsmarked i hele Eu

Domstole i Tyskland

Den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) er den højeste domstol i Tyskland. Den overvåger, at fundame

Forsikringer

Den virksomhedsmæssige risiko, som virksomhedsejere indgår, er der ingen, der kan forsikre.

Tysk Selskabsformer

Valg af retlig form Handels- og selskabsretten foreskriver ved lov, hvilke selskabsformer (retlige former) der står til rådighed for erhve

Skattefrister i Tyskland

Indkomstskat, kirkeskat Forudbetalinger af årets skat i forbindelse med indkomst- og kirkeskat skal betales kvartalsvist den 10. marts, 10

Enkeldsmandsfirma i Tyskland

Et enkeltmandsfirma opstår automatisk, hvis De etablerer Dem som erhvervsdrivende eller udøver af liberalt erhverv på egen hånd. Denne re

Kompagniskab i Tyskland

Kompagniskab Hvis De slutter Dem sammen med en eller flere partnere, danner De automatisk et kompagniskab (GbR) eller også et såkaldt BGB-

Kommanditselskab i Tyskland

Kommanditselskab Et KG er frem for alt forbundet med fordele for erhvervsdrivende, der ønsker at få partnere med yderligere kapital, men g

GmbH & Co. KG i Tyskland

GmbH & Co. KG er en særlig form for kommanditselskab: Den erhvervsdrivende (komplementar), der ved et simpelt KG hæfter med sin private f

Aktieselskab i Tyskland

I sammenligning med et GmbH byder AG på følgende fordele: AG-anparterne (aktier) er nemmere at overdrage; partnere kan således delagtiggøre

GmbH i Tyskland

Selskab med begrænset ansvar GmbH hører til kapitalselskaberne. Det er velegnet for stiftere, der ønsker at begrænse deres gældsansvar.

UG i Tyskland

Unternehmergesellschaft Et Unternehmergesellschaft (ansvarsbegrænset) er ikke nogen selvstændig selskabsform, men en variant af GmbH.

Selskabskat i Tyskland

Beskatningen af virksomheder i Tyskland sker i to trin: På det første trin skal kapitalselskaber – som f.eks. et AG eller GmbH – betale...