Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,

Kontrakter i Tyskland

Alle erhvervsdrivende og entreprenører tegner kontrakter: lejeaftaler, købekontrakter, osv. Dermed er de (med)ansvarlige for aftalern

Ejendomsforbehold i Tyskland

Patenter beskytter nye, erhvervsmæssige, tekniske opfindelser. Patenthaveren må således råde eksklusivt over sin opfindelse og udnytte den

Beskæftigelsemodeller i Tyskland

En arbejdskontrakt, der er tidsbegrænset til 6 måneder, kan uden videre forlænges op til tre gange, så længe begrænsningen på maks. to år