Etablering - Tyskland

Skandinavien-Bogen 6

24983 Handewitt / Tyskland

+49 4608 89299-51

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Xing_512

hvilken kontakt har du brug for ?

læse på dansk

DK Logo.jpg
DE Logo.jpg

weiter auf deutsch

Har du et produkt eller en serviceydelse og ønsker at erobre det danske eller tyske marked? Søger du efter handelspartnere, rådgivning, erfaring, idéer og løsninger? Ønsker du at skabe opmærksomhed omkring dig selv og modtage anbefalinger?

I dette netværk finder du ligesindede med en enorm pulje af viden og erfaring fra mennesker og virksomheder, som hjælper og støtter hinanden.

 

Netværket mødes hver uge (i Danmark i Rødekro og i Tyskland i Flensborg og Husum), udveksler erfaringer og formidler ordrer og anbefalinger til hinanden. Især ud over landets grænser opstår der herved spændende og innovative løsninger og kooperationer.

 

Takket være vores ugentlige møder er vi meget konkrete og kan hurtigt og effektivt tilbyde løsninger. Vi er alle sammen selv erhvervsdrivende, som er på udkig efter nye forbindelser. Vi deler vores viden og erfaring med alle, som deler vores værdier.

 

​Test os gerne og bliv overbevist.

Fotolia_79509455_XS.jpg

Netværket mødes hver uge for at generere nye kontakter og udveksle forretningsanbefalinger. Ved hvert møde meddeler kollegerne, hvilke kontakter eller hvilken anbefaling de søger.

Forbered dig på at tale om din virksomhed næste gang, vores netværk mødes.

Netværksmedlemmer ønsker at vide, hvordan et link til dig kan generere gensidige fordele. Husk at medbringe visitkort.

1. Giv en søgeanmodning

Fotolia_123206438_XS (1).jpg

Så snart netværket har fundet den kontakt, du søger, eller kunne anbefale en af deres kontakter til dit anliggende, bliver der ført en samtale med dig.

Vær forberedt!

Jo mere tydeligt du kan definere dit kundeønske, jo bedre kan netværket blive aktivt på dine vegne.

2. Find en anbefaling

Fotolia_79509437_XS.jpg

Kontakter og anbefalinger fra dit netværk forberedes og suppleres med nyttige råd og yderligere informationer om specielle behov for derved at øge dine chancer for at hverve nye forretningspartnere eller kunder.

3. Øg dine muligheder for at få succes

Fotolia_101909165_XS (1).jpg

Takket være netværkets nøje forarbejde kan du meget nemmere tage kontakt til nye partnere eller kunder. Ved hjælp af den forberedte anbefaling fra netværket er den interesserede part åbent indstillet over for dig, fordi vedkommende allerede har hørt om dig og dit produkt eller din serviceydelse.

4. Det personlige møde

Fotolia_101910450_XS.jpg

Når relationerne er etableret, opstår der således med tiden en nærmest uudtømmelig pipeline for dig, som hjælper med at øge din omsætning kontinuerligt.

5. Din pipeline

Et team, som har vist sit værd

Et professionelt netværksteam, som bygger på princippet om gensidig støtte. Man hjælper sine teamkolleger med at opnå en større omsætning via kvalificerede anbefalinger.

Eksklusivitet

Distributionshold

Kvalitative kontakter

Vi fremmer etableringen af personlige relationer og den voksende tillid til hinanden.

Sammenhold og støtte

Netværket mødes hver uge og udvikler stærke forretningsforbindelser, tilbyder hinanden støtte og service og er parat til at dele sin erhvervserfaring og sine ressourcer.

Yderst konkret

Der udveksles anbefalinger og kontakter hver uge.

 

Ordrer og anbefalinger

Via anbefalinger når du nemmere og hurtigere frem til nye kunder og yderligere omsætning uden cold calling. Din fremgangsmåde kan bedre planlægges og måles.

 

Udvidelse af dit eget netværk

I dit eget netværk forbedrer du dit image som problemløser, som kender den rette kontaktperson til hvert formål.

Vores kernværdier

- Ansvarlighed

- Anerkendelse

- Positiv indstilling

- Relationsopbygning

- Traditioner og Innovation

- Livslang lærning

- Altid hjælpsom

Ønsker du at lære netværket at kende og præsentere dig selv og din serviceydelse? Søger du efter flinke og hjælpsomme erhvervsdrivende?

Føl dig velkommen til at kontakte os!

Vi mødes hver uge

Netværkmøde Danmark

Hver onsdag kl. 6:30 ( Vi starter kl. 7:00 )

Hotel Rødekro - ​Vestergade 2 - 6230 Rødekro

https://www.roede-kro.dk/

Netværkmøde Tyskland

Hver tirsdag kl. 6:30 ( Vi starter kl. 7:00 )

Restaurant St. Knudsborg - ​Munketoft 33 - 24937 Flensburg

https://www.knudsgildet-flensborg.dk/de/knudsborg/

Her kan du finde vores medlemmer

måske du !?