Kommanditselskab

Kommanditselskab i Tyskland

Kommanditselskab

Et KG er frem for alt forbundet med fordele for erhvervsdrivende, der ønsker at få partnere med yderligere kapital, men gerne vil blive ved med at være ene chef i virksomheden.

Det er desuden interessant for familiemedlemmer, der ikke vil og/eller skal hæfte personligt. KG består af en eller flere komplementarer og yderligere selskabsdeltagere (kommanditister).

Stiftelse

Selskabskontrakten er ikke underlagt formkrav. KG skal tilføres handelsregistret. For at forberede anmeldelsen skal alle selskabsdeltagere, altså både alle komplementarer og alle kommanditister, møde frem hos notaren.

Der er ikke foreskrevet noget mindstebeløb for stiftelsen af et KG.

Virksomhedsledelse

Hos et KG har De som komplementar eneret til at træffe beslutninger (medmindre en kontrakt indebærer en anden ordning). Ved flere komplementarer er hver af disse berettiget til alene at lede og tegne KG. En ekstern direktør har ikke ret til at tegne KG – til forskel fra GmbH & Co. KG.

Kommanditisterne er ifølge loven udelukket fra at deltage i ledelsen og have tegningsret. De har kun en kontrolret, for eksempel omkring årsregnskabet. Ligeledes kan de gøre indsigelse mod særlig omfattende eller særlig risikable forretninger.

​Hæftelse

Komplementaren hæfter ubegrænset både med virksomhedens formue og hele sin private formue. Hæftelsen kan dog begrænses ved at stifte et GmbH & Co. KG.

Kommanditister hæfter generelt kun med hele deres indskud. Vigtigt at vide: Ansvarsbegrænsningen for kommanditister indtræder først, når tilførsel til handelsregistret er sket.