Selskabsskat

- Kapitalselskaber -

Kapitalselskaber

Selskabsskat

Selskabsskatten skal betales både af kapitalselskaber og personselskaber.

Kapitalselskaberne omfatter GmbH, UG (med begrænset ansvar) og AG. Hvis disse virksomheder opnår et overskud, kan overskuddet enten blive udbetalt eller forblive i selskabets besiddelse. Al overskud beskattes med 15 %. Dertil kommer solidaritetsskatten på 5,5 % af selskabsskatten.

Indbetaling af selskabsskat til skattevæsenet

Selskabsskatten skal indbetales forud kvartalsvist til det skattekontor, som er ansvarlig for din virksomhed. En årsafregning foretages på baggrund af angivelsen af din selskabsskat efter udgangen af et kalenderår. Lovgrundlaget findes i den tyske lov om selskabsskat (Körperschaftssteuergesetz).

 

”Maskeret udbytte”

​Pas på med at foretage for høje udbetalinger til selskabsdeltagere i din virksomhed (f.eks. løn, godtgørelse for brug, naturalydelser). Du risikerer, at skattevæsenet anser sådanne for at være maskeret udbytte. Betalinger betragtes som for høje, hvis ikke de ville være blevet betalt til en fremmed på samme måde og med samme beløb. Skattevæsenet kan (delvist) medregne betalingerne i selskabets indtægt, som skal beskattes. Derved stiger din selskabsskat.