Interessentskab

Interessentskab i Tyskland

Interessentskab

OHG er en retlig form for handlende, der sammen vil etablere selvstændig virksomhed.

Stiftelse

Der skal mindst to handlende til at stifte et OHG. Et OHG kan ikke stiftes af udøvere af liberalt erhverv og erhvervsdrivende inden for småindustri. For dem kommer i stedet et GbR på tale.

En mindstekapital er ikke påkrævet, men der vanker dog gebyrer for tilførsel til handelsregistret.

Hæftelse

Det vigtigste karakteristikum ved et OHG er den personlige hæftelse: Hver selskabsdeltager hæfter ubegrænset med sin personlige formue for OHG-selskabets gæld, f. eks. for skattegæld.

Selskabskontrakt

Egentlig behøver man ikke en skriftlig kontrakt for at stifte et OHG, men det er det bedste. En kontrakt bidrager til at undgå senere konflikter. Desuden vil også forretningspartnere og banker fremsætte ønske om at få en skriftlig selskabskontrakt at se. Konsulter under alle omstændigheder en notar eller advokat og en skatterådgiver for at få en kontrakt skræddersyet til Dem og Deres virksomhed.

Tilførsel til handelsregistret

Et OHG regnes for at være et personligt handelsselskab og optages via en notar i handelsregistret ved den kompetente underret. Tilførsel til handelsregistret er et lovkrav, idet De ellers må påregne at ifalde bødestraf. Optagelse i handelsregistret er endvidere også forbundet med fordele: Navn og/eller firmanavn på OHG-selskabet nyder beskyttelse herved. Forretningsforbindelsen til banker, leverandører og organisationer kører enklere, da disse ikke sjældent forventer, at deres erhvervskunder står opført i handelsregistret. Desuden kan De udnævne en prokurist, der tegner OHG-selskabet udadtil.

Skat

Interessentskabet skal afregne erhvervsskat hver tredje måned. Denne afhænger af overskuddet i OHG. Desuden skal De betale moms til skattevæsenet. Hver enkelt selskabsdeltager skal svare indkomstskat af sin andel af overskuddet. Der skal derimod ikke betales selskabsskat. Søg helst allerede i etableringsfasen råd hos en skatterådgiver for at undgå fejl på skatteområdet.

Bogføring

Grundlaget for forretningsførelsen er den tyske handelsretslovbog (Handelsgesetzbuch). Dertil hører for eksempel pligten til at operere med dobbelt bogholderi samt årsregnskab og driftsregnskab.