Etablering - Tyskland

Skandinavien-Bogen 6

24983 Handewitt / Tyskland

+49 4608 89299-51

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Xing_512

Oprettelse af en tysk hjemmeside

Tyske hjemmesider skal indeholde et såkaldt „Impressum“ (lovpligtige oplysninger)

 

Påtale som følge af manglende „Impressum“

 

Hvis man opretter en tysk hjemmeside, skal man sørge for, at hjemmesiden indeholder et såkaldt „Impressum“. Hvis man ikke overholder dette lovkrav, risikerer man at modtage en påtale. Et „Impressum“ er lovpligtigt på grund af kravet om udbyderidentifikation.

 

Også selv om en påtale ikke altid giver mening for alle, så kan dem, der har modtaget en påtale regne med ikke kun at modtage en skriftlig advarsel fra advokaten, men man kan også blive dømt til at betale en bøde.

Et „Impressum“: hvad er det?

Det tyske lovkrav om et „Impressum“ skyldes pligten til at identificere sig som udbyder. Pligt til udbyderidentifikation fremgår af §5 i den tyske lov om telekommunikationsmedier (Telemediengesetz (TMG) samt §55 i de tyske delstaters overenskomst om radio- og tv-spredning (Rundfunkstaatsvertrag (RStV.)). De lovpligtige oplysninger i et „Impressum“ skal informere brugeren af hjemmesiden om, hvem man som bruger har med at gøre. Derudover skal et „Impressum“ også altid indeholde hjemmesideindehaverens korrekte adresse, så det rent praktisk er muligt at kontakte indehaveren. Dermed er det også muligt at lægge sag an mod indehaveren af hjemmesiden. Det ville jo ikke have været muligt, hvis hjemmesiden ikke indeholdt et „Impressum“.

 

Følgende oplysninger skal som minimum være indeholdt i hjemmesidens „Impresseum“ for at overholde lovkravet:

  • Navn på indehaveren af hjemmesiden

  • Indehaverens adresse

  • Indehaverens kontaktoplysninger (telefon, e-mailadresse)

  • Virksomhedens CVR-nr. (ved kommercielle hjemmesider)  

 

Hvis der blot mangler en af disse oplysninger, så vil påtalebrevet vedrørende manglende ”Impressum” fra advokaten være retfærdiggjort, og det vil få tilsvarende følger for hjemmesideindehaveren. Du kan læse mere om lovpligtige oplysninger i forbindelse med et „Impressum“ i den tyske lov om telekommunikationsmedier (Telemediengesetz (TMG)). Den kan ligeledes være til hjælp, hvis man ønsker at oprette en tysk hjemmeside med et „Impressum“ på egen hånd uden ekstern rådgivning.

 

Hvornår det lovpligtigt at angive et „Impressum“?

Ifølge §5 i den tyske lov om telekommunikationsmedier (Telemediengesetz (TMG) skal alle kommercielle online-tjenester indeholde et „Impressum“.

 

Det betyder altså, at den som ejer en hjemmeside, hvor der tilbydes indhold, varer eller tjenesteydelser mod betaling, ligeledes skal sørge for, at hjemmesiden indeholder et godkendt „Impressum“, da man ellers kan regne med en påtale fra advokaten.

Den, som lægger reklamer på sin hjemmeside og får indtægter herigennem, skal ligeledes have et „Impressum“ på sin hjemmeside. For når man reklamerer på sin hjemmeside, er der tale om kommerciel handel, i forbindelse med hvilken tysk lovgivning ligeledes stiller krav om et „Impressum“.

 

Hjemmesiden skal dog ikke nødvendigvis indeholde information om generelle forretningsbetingelser, hvis der ikke handles med varer og tjenesteydelser på hjemmesiden. Et „Impressum“ har heller ikke rigtig noget at gøre med ophavsret. Alligevel kan der godt være indeholdt et afsnit om ophavsret i hjemmesidens „Impressum“ (f.eks. ophavsret til den anvendte tekst og de anvendte billeder).

Korrekt placering af „Impressum“ på hjemmesiden

Et „Impressum“ skal være placeret korrekt på hjemmesiden. Det vil altså sige, at man ved placeringen skal være opmærksom på følgende punkter:

Et „Impressum“ skal være:

  • synligt, dvs. nem genkendeligt

  • let tilgængeligt og

  • altid til rådighed

 

Et „Impressum“ bør derfor helst have sit eget menupunkt i navigationen. Det skal være muligt at finde menupunktet ret hurtigt og at klikke på det fra alle underliggende sider. Det allervigtigste er, at menupunktet har overskriften „Impressum“ eller „Udbyderidentifikation“. De lovpligtige oplysninger i „Impressum“ skal på ingen måde vises i pop-up-vinduer. For mange internetbrugere sletter simpelthen denne funktion. Det betyder, at den pågældende bruger overhovedet ville kunne se eller læse de lovpligtige oplysninger. Samtidig ville et „Impressum“ i et pop-up-vindue ligeledes blive betragtet som ikke eksisterende, hvilket ville kunne føre til advarsler. Hvis man har overholdt retningslinjerne for oplysningernes placering, er der fundet en god placering til ens „Impressum“, og der vil ikke være basis for advarsler fra en advokat, hvis også ens „Impressum“ indeholder alle relevante oplysninger og informationer.

Facebook, YouTube og Co.: sociale medier og lovpligtigt “Impressum”

Det er ikke kun lovpligtigt at have et „Impressum“ i forbindelse med hjemmesider; også anvendelse af Social Media-Buttons skal være identificeret. Hvis man vil undgå at modtage advarsler på grund af manglende „Impressum“, skal der eksplicit sørges for, at hjemmesiden indeholder et „Impressum“ og at dette indeholder de påkrævede oplysninger.

Desuden skal man være opmærksom på, at Facebook eller andre sociale netværk ligeledes skal indeholde et „Impressum“, hvis disse platforme anvendes kommercielt. Det er således lovpligtigt for firmaer og virksomheder at oprette et „Impressum“, hvis de lægger kommercielle videoer ud på YouTube. Også her kan et manglende „Impressum“ føre til advarsler. ​

Grundlæggende er det en god ide altid at oprette et „Impressum“ på sin hjemmeside. Også selv om hjemmesiden overvejende bruges privat. For grænsen mellem privat og kommerciel brug er for det meste hårfin.