Erhvervsskat

Erhvervsskat i Tyskland

Erhvervsskat

Alle erhvervsvirksomheder i Tyskland skal betale erhvervsskat uanset selskabsform. Skattesatsen fastsættes individuelt i de enkelte kommuner og kan derfor variere fra kommune til kommune, men den er som regel ens for alle virksomheder inden for den samme kommune.

 

Beregning af erhvervsskat

Den gældende erhvervsskatteprocent afhænger af to faktorer:

  1. basistal for erhvervsskat (3,5%, ens for hele Tyskland)

  2. og kommunens skattesats (afhænger af den pågældende kommune)

 

Virksomhedens skattepligtige indkomst ganges med basistallet (3,5%), hvormed det såkaldte skattegrundlag fremkommer. Skattegrundlaget ganges herefter med den pågældende kommunes skattesats og giver så det beløb, der skal betales i erhvervsskat.

Erhvervsskattesatsen fastsættes individuelt af de enkelte kommuner. I gennemsnit ligger denne på mellem 350% og 400%, men må ikke udgøre under 200%. I byområder tenderer trækprocenten til at være højere end i landområder. Der findes ikke en lovpligtig maksimumgrænse for trækprocenten, men i de store industriområder udgør den p.t. ikke mere end 490%.

Eksempel:

  • Erhvervsvirksomhed A i kommune B har en skattepligtig indkomst på EUR 1.000.000.

  • Den kommunale trækprocent i kommune B udgør 400%.

  • På grund af det det ensartede skattebasistal på 3,5% udgør skattegrundlaget for erhvervsvirksomhed A EUR 35.000.

  • Dette skattegrundlag på EUR 35.000 ganges nu med den kommunale trækprocent, hvormed der fremkommer en erhvervsskat på EUR 140.000, hvilket svarer til en erhvervsskattesats på 14%.

Personselskaber har i forbindelse med erhvervsskat et årligt fradragsbeløb på EUR 24.500.

Der lægges ikke solidaritetsskat oven i erhvervsskatten.

Modregning af erhvervsskat i indkomstskat

Personselskaber kan modregne dele af den betalte erhvervsskat i indkomstskatten –  i en størrelsesorden der hedder 3,8 x skattegrundlaget.

 

I praksis betyder det, at der for personselskaber i kommuner med en trækprocent på under 380% ikke opstår en effektiv erhvervsskat. Ganske vist skal der betales erhvervsskat til kommunen, men den kan modregnes i indkomstskatten.

Eksempel:

  • Personselskab A har et skattegrundlag på EUR 35.000 (pga. Skattebasistallet på 3,5% af det årlige overskud).

  • Dette skattegrundlag kan modregnes i indkomstskatten med en multiplikationsfaktor på 3,8. Herved fremkommer et modregningsbeløb på EUR 133.000.

  • Som følge heraf kan personselskabet A modregne et beløb på EUR 133.000 i den skyldige indkomstskat.