Arbejdsmarked

Arbejdsmarked i Tyskland

Arbejdsmarked

En virksomheds succes hænger ikke mindst sammen med kvalificeret personale.

Men hvilke krav og regler skal man være opmærksom på, når man indgår en aftale?

Og hvilke kontraktmodeller er mulige?

Målrettet søgning efter medarbejdere

​​

Fleksible beskæftigelsesmodeller

I Tyskland er der forskellige modeller til at indgå ansættelsesforhold. Det er især muligt for nye virksomheder på det tyske marked, at de i opstartsfasen har mulighed for at sammensætte deres medarbejderstruktur helt fleksibelt. De kan ansætte egnede medarbejdere fra vikarbureauer til låns.

​Fleksible beskæftigelsesmodeller

​​

Arbejdsretslige grundlag

 

Arbejdsretslige grundlag

 

Opsigelsesbestemmelser

Et ansættelsesforhold kan til enhver tid opsiges af enten arbejdsgiveren eller den ansatte. Der er dog bestemte rammebetingelser og frister der så skal overholdes.

En opsigelse af et ansættelsesforhold skal ske skriftligt, en elektronisk opsigelse er ikke gyldig. En opsigelse kan desuden kun blive gyldig, hvis der foreligger en bestemt opsigelsesgrund:

·         personrelaterede årsager,

·         adfærdsrelaterede årsager,

·         driftsrelaterede årsager.

 

Mindre virksomheder med færre end 10 ansatte er undtaget fra disse regler, det samme gælder for arbejdsforhold, der har varet mindre end 6 måneder. I disse to tilfælde kan der opsiges uden begrundelse og virksomheden er kun forpligtet til de pågældende opsigelsesfrister. ​

Opsigelsesbestemmelser