Beskæftigelsesmodeller

Beskæftigelsemodeller i Tyskland

​Tidsbegrænsede arbejdsforhold

Principielt er arbejdskontrakter ikke tidsbegrænsede i Tyskland, de indeholder dog i de fleste tilfælde en prøvetid på 6 måneder – i dette tidsrum kan aftales opsiges med to ugers varsel uden angivelse af en nærmere grund.

Det er dog også muligt at indgår arbejdskontrakter, der indeholder en fast aftalt tidsbegrænsning. Her må man ikke overskride to år. Inden for disse to år kan arbejdskontrakten forlænges op til tre gange.

​​

Eksempel:

En arbejdskontrakt, der er tidsbegrænset til 6 måneder, kan uden videre forlænges op til tre gange, så længe begrænsningen på maks. to år i alt ikke overskrides.

Tidsbegrænsede arbejdskontrakter slutter automatisk, uden at arbejdsgiveren behøver at opsige dem.

Nyetablerede virksomheder kan tidsbegrænse deres ansættelseskontrakter helt op til 4 år inden for de første 4 år, som virksomheden eksisterer. I dette tilfælde kan kontrakterne forlænges, så ofte man ønsker inden for disse 4 år. ​​

Vikariat

Et vikariat, dvs. overdragelsen af medarbejdere, giver virksomhederne mulighed for at beskæftige medarbejdere uden selv at skulle indgå forpligtende ansættelseskontrakter. I stedet låner de arbejdskraften fra et vikarbureau.

Der eksisterer således kun en kontrakt mellem virksomheden og vikarbureauet (overdragelseskontrakt). Deri er der redegjort for betingelserne for overdragelsen af medarbejderen, bl.a. overdragelsens varighed. Overdragelsen af medarbejdere til en virksomhed sker altid kun forbigående. De overdragede medarbejdere er formalt udelukkende ansat i vikarbureauet og ikke i virksomheden – de modtager således også deres løn fra vikarbureauet. Virksomheden betaler således blot et fast aftalt beløb til vikarbureauet. De almindelige arbejdsbetingelser for vikarer, som f.eks. løn og arbejdstider, er i mange tilfælde fastholdt i de overenskomster, der i de seneste år er blevet forhandlet og aftalt mellem fagforeninger og arbejdsgiverforbundet for vikarbureauer. Disse overenskomster gør det muligt at aftale fleksible arbejdstidsmodeller, f.eks. ved anvendelse af arbejdstidskonti. Derigennem kan virksomhedens behov for arbejdskraft bringes i ligevægt med de arbejdsretslige regler (f.eks. arbejdstid).

Mini- og midijobs

Ved minijob (også kaldet 450-euro-job) forstås arbejdsforhold, der ikke overskrider et gennemsnit på 450 euro om måneden i gennemsnit eller hvor den anstatte ikke arbejder mere end maks. 70 dage om året. ​Ved minijob, hvor der ikke arbejdes mere end 70 dage om året, skal der principielt altid betales skat af lønnen. Under bestemte forudsætninger kan der fastsættes en fast skatteprocent på 25 %, eller også danner den ansattes individuelle skatteprocent grundlaget. Der skal ikke betales bidrag til syge- og pensionsforsikringer, kun A-skat samt bidrag til ulykkesforsikring en ringe udgiftsfordeling. Midijob (også kaldt lavtlønsjob) er beskæftigelsesforhold med en månedlig betaling på gennemsnitligt 450,01 euro – 850 euro.  For midijob betaler den ansatte et reduceret bidrag til socialforsikringen. Arbejdsgiveren betaler altid det fuldstændige bidrag på ca. 21 %, der dog stadig er lavere end procenten for minijobs. Lønnen beregnes helt regulært med A-skat.